Úterý

18. června 2024

Nyní

23°

Zítra

26°

Svátek má

Ve Vrchlabí lze ještě tři dny vidět unikátní výstavu Energie a civilizace

11. 9. 2023

page.Name
Hlavním tématem výstavy, která je k vidění ve Vrchlabí na náměstí T. G. Masaryka, je udržitelná budoucnost – aktuální téma, na které navazuje již druhá unikátní výstava z produkce společnosti Medialogue s názvem Energie a civilizace, jíž lze vidět do středy.

Expozice řeší způsoby využívání energie v historických, společenských, politických a technických souvislostech a nastiňuje jejich možné dopady na naši i budoucí generaci. Panely s fotografiemi a texty nabízejí úvahy a propojení s událostmi napříč časem a jejich dopadem do budoucna. Výstava, která volně navazuje na expozici Voda a civilizace, nechává každého diváka zamyslet se nad tím, jak energii využíváme a jak mohou naše chování a postoje ovlivnit naši svobodu, budoucnost i prosperitu.

Podle spoluautora a kurátora výstavy, archeologa a egyptolog Miroslava Bárty lidstvo dosáhlo díky objevování stále nových zdrojů energie dnešní technologické  úrovně, která je klíčová i pro zajištění národní bezpečnosti. „Dnes můžeme vidět s veškerou naléhavostí, že otázka zajištění energie a zdrojů byla, je a vždy bude jedním ze základních a vysoce strategických aspektů fungování jakékoli lidské společnosti nebo civilizace. Maximálně možná soběstačnost a dostatek zdrojů jsou limitujícím faktorem vývoje, životní úrovně i svobody každé společnosti,“ řekl.

Jak dále uvedl, dnes je tato otázka ještě zásadnější, a to tím spíše, že se kontrola zdrojů stává strategickou otázkou a může výrazně narušit geopolitický poměr sil. „Otázka zajištění objektivně dostupných zdrojů je pro naši budoucnost zásadní a tato výstava na to jasně poukázala již při svém vzniku v roce 2020,“ sdělil Bárta. Výstava ukazuje typy energií na přehledných schématech a fotografiích od využití ohně přes století páry, průmyslovou revoluci, vynález elektřiny, počátky těžby ropy, využití vodních, větrných i solárních elektráren i atomového jádra.  

Divák si prohlédne panely věnované geotermální energii, elektromobilitě, umělé inteligenci i městům budoucnosti. Expozice se dotýká také aktuálních témat, jako jsou jaderná energetika, role fosilních paliv, datová centra a jejich dopady na životní prostředí i důsledky těžby, jako jsou devastace přírody a významných ekosystémů. Představuje nově nastupující „zelené“ energie, nebo fenomén, že naše civilizace je vůbec první, která nedokáže většinu z toho, co vyrobí, recyklovat nebo znovu použít ve výrobním procesu, na což Bárta naléhavě upozorňuje.

„Výstava Energie a civilizace je v pořadí již druhá, která se týká udržitelné budoucnosti nás všech. Těmito tématy se dlouhodobě zabývám, protože je potřeba lidem neustále připomínat, že odpovědnost za naši budoucnost je záležitostí každého z nás. A dělá mi radost, že mnoho lidí i díky těmto výstavám uvažuje o naší společné budoucnosti s větší zodpovědností,“ dodala producentka výstavy Olga Menzelová.

(hyš-šlb)
redakce@prirodatv.cz
Foto: ČEZ