Čtvrtek

7. prosince 2023

Nyní

Zítra

-2°

Svátek má

Zachraňme lesy, severočeské lesní půdy jsou nejzatíženější sírou v celé Evropě

1. 9. 2023

page.Name
Ukládání škodlivé síry v lesních půdách severních Čech zůstává v celoevropském srovnání nadále nejvyšší. A to i při zohlednění skutečnosti, že se depozice síry pod korunami stromů v Evropě od roku 1997 průměrně snížila o 60 až 70 procent. Obnova českých lesů po rozpadu nevhodně vysázených monokultur může na kritický stav lesních půd doplatit. Potřebujeme proto lesy nejen méně znečišťovat, ale také obnovovat mnohem chytřejším a přírodnějším způsobem.

Kritická zátěž okyselení lesních půd byla v roce 1980 překročena na 57 procent monitorovacích ploch v Evropě. V současnosti jsou kriticky okyselené půdy již jen na několika místech Evropy, kvůli minulosti je podíl míst s dramaticky vysokými koncentracemi síry právě v severních Čechách. Přestože tedy došlo v zemi k výraznému zlepšení kvality ovzduší, depozice síry a dusíku zůstávají ve zdejších půdách velmi vysoké.

Oxid siřičitý, oxidy dusíku a čpavek se do atmosféry dostávají spalováním fosilních paliv, kdy největším zdrojem v republice jsou uhelné elektrárny, průmyslovou činností a zemědělstvím. Přispívají k růstu průměrné koncentrace přízemního ozonu, která se za poslední dvě stě let přibližně zdvojnásobila. Ozon je jedovatý pro člověka i zvířata a poškozuje rostliny. Do rostlin se dostává prostřednictvím listů či jehlic, vede k jejich viditelnému poškození a souvisejícímu strádání celého stromu. Prahové hodnoty kritického zatížení lesů kvůli škodlivým látkám v ovzduší jsou stále překračovány na mnoha českých monitorovacích plochách, nejvyšší koncentrace přízemního ozonu byly zaznamenány v Itálii, České republice, Rumunsku, Slovensku, Švýcarsku a Řecku.

Mezi koncentrací znečišťujících látek v ovzduší, obsahem chemických látek v půdě a zdravím stromů existuje prokázaná souvislost. Síra a dusík urychlují okyselování půdy a nadměrně zatěžují půdu živinami. Okyselení půdy vede ke ztrátě důležitých zásaditých kationtů vápníku a hořčíku či zvýšení toxicity hliníku poškozujícího kořeny a půdní organismy. Přebytek dusíku v půdách vede k nerovnováze živin i zvýšení zranitelnosti stromů vůči oteplení. České lesy jsou i kvůli tomu dlouhodobě téměř v nejhorším zdravotním stavu v celé Evropě.

Právě proto Hnutí DUHA připravuje v kampani Zachraňme lesy komplexní návrhy, které představí změny nezbytné k tomu, aby byla česká lesní krajina připravena na další oteplování a byla dlouhodobě ekologicky i hospodářsky vyvážená. Plán pro zdravé lesy, který bude představen v září, je připravován ve spolupráci se třemi desítkami lesníků a vědců z mnoha českých univerzit. Zároveň Hnutí DUHA usiluje o omezování emisních výjimek, mimo jiné na dusík, pro uhelné elektrárny, rychlý útlum a celkové ukončení spalování uhlí v České republice do roku 2033 a ostatních fosilních paliv do roku 2050.

Lesy s vysokým rizikem kvůli expozici vůči přízemnímu ozonu a depozici dusíku.

Podle Jana Skalíka, koordinátora kampaně Zachraňme lesy, za více než 30 let od revoluce jsme se nezbavili okyselení půdy v severních Čechách a monokultury pěstované na nevhodných stanovištích tam, a nejen tam, špatně prospívají. „Nezanedbatelným důvodem pro tento rekordně špatný stav lesů je také to, že v České republice téměř nevyužíváme přirozené obnovy lesů, přestože nevhodně vysazené stromy usychají nebo jsou okoušeny přemnožená zvěř,“ řekl a uvedl, že v kampani Zachraňme lesy Hnutí DUHA spolupracuje s desítkami odborníků a odbornic, „Jde nám o to, abychom už během tohoto září přinesli plán pro zdravé lesy,“ dodal.

(hyš-am)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto