Pondělí

20. května 2024

Nyní

18°

Zítra

17°

Svátek má

Začíná se stavět klapkový jez na Dyji, který vrátí vodu do lužních lesů

8. 9. 2023

page.Name
Stavba několik let připravovaného vzdouvacího klapkového jezu na Dyji režírovaná Lesy České republiky muže být po předání staveniště zahájena. Díky jezu bude možné zvýšit hladinu řeky a zavodňovat soustavu kanálů nejrozsáhlejších lužních lesů v zemi strádajících suchem.

Součástí projektu za bezmála 180 milionů korun, s jehož dokončením se počítá v listopadu roku 2025, jsou nejen revitalizace původních stavidel, stavítek, kanálů, propustků, ale i tůní a vznik nových mokřadů na čtrnácti místech v programu připravované chráněné krajinné oblasti, vše v rámci Vracíme vodu lesu. Jihomoravské lužní lesy, někdy označované jako „zelená perla Moravy“, patří k ekologicky nejcennějším přírodním unikátům v Evropě. Vodohospodářské úpravy krajiny z druhé poloviny minulého století a v posledních letech zejména sucho způsobily dlouholetý úbytek vody v této oblasti, ustaly přirozené záplavy a hladina podzemní vody klesla asi o dva a půl metru. Pro lužní lesy je ale voda životní nutností, takže začaly viditelně chřadnout.

Lesy ČR, které luhy spravují, postupně obnovovaly a budovaly desítky vodních kanálů, stavidel a propustků přivádějících do vysychajících porostů vodu. „Oblast v posledních letech ve spolupráci s Povodím Moravy také pravidelně zaplavujeme vodou, což je ale možné jen někde, a zdaleka to nestačí,“ řekl Dalibor Šafařík, generální ředitel Lesů ČR, s tím, že podnik začal s projektovou přípravou jezu, který krátkodobě vzedme hladinu Dyje, umožní efektivní zaplavení území vodou a současně neovlivní negativní průtok v hlavním korytu řeky.

Podle Václava Garguláka, generálního ředitele Povodí Moravy, už několik let funguje úzká spolupráce mezi Povodím Moravy a Lesy ČR, díky které lze jednorázově dostat do lužních lesů na Břeclavsku vodu z novomlýnských nádrží. „Klapkový jez umožní hospodárnější využití vody. Jde o jednoduchý vodohospodářský princip – zadržení vody v období nadbytku a její využití v období sucha. V případě povodňování lužních lesů nový klapkový jez umožní ještě efektivněji řízené využití vody z vodní nádrže Nové Mlýny,“ uvedl.

Podnik předal staveniště společnosti Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok – Podluží vybrané ve veřejné soutěži a se stavbou jezu mezi Břeclaví a soutokem s Moravou Vlastní body • Mapy.cz se může začít. „ Dvě třiadvacetimetrové ocelové klapky vysoké přes dva metry uchytíme do spodní části železobetonové konstrukce jezu čepovými ložisky. Ovládat se budou jednostranně a mechanicky pomocí hydromotorů umístěných v bočních pilířích jezu. Jejich zvednutím zvýšíme hladinu řeky na úroveň mozek,“ popsal chystané dílo Pavel Hopjan, vedoucí správy toků pro povodí Dyje z Lesů ČR. Projektové přípravy předcházel expertní odhad potřeb až 12 milionů metrů rychlých vod ročně. „Díky jezu můžeme takový objem zajistit během deseti dnů v roce, případně iv době extrémního sucha,“dodal Hopjan.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Stanislav Dorenko