Sobota

20. dubna 2024

Nyní

Zítra

-2°

Svátek má

Benátky nad Jizerou úspěšně čerpají dotace z národních i evropských zdrojů

5. 3. 2024

page.Name
Ministr životního prostředí Petr Hladík v doprovodu poslankyně Niny Novákové navštívil město Benátky nad Jizerou, kterému se dlouhodobě a koncepčně daří naplňovat strategické cíle Operačního programu Životní prostředí i Programu péče o krajinu. Tyto evropské i národní finanční zdroje, jež umožňují zájemcům zlepšovat přírodní podmínky svého okolí i realizovat adaptační opatření na klimatickou změnu, město opakovaně využívá a tato snaha přináší konkrétní výsledky.

„Oceňujeme vlastní aktivitu a odbornou přípravu projektů, které město Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR jako zprostředkovatelé zmíněných programů předkládá. Proto jsme právě v tomto městě a jeho okolí, samozřejmě společně s jeho zástupci, mohli panu ministrovi ukázat realizované práce v zámeckém i podzámeckém parku, ošetřování vzrostlých stromů i výsadby nových dřevin v různých částech města, realizované prvky územního systému ekologické stability, jako jsou biokoridory a biocentra v okolní krajině účelně propojené se systémem nových cest včetně doprovodných alejí,“ uvedli zástupci Benátek nad Jizerou.

U řeky Jizery se navíc město zasloužilo o obnovu a zprůchodnění zaniklého ramene Jizery, s přínosem ekologickým, protipovodňovým i rekreačním. Nejdůležitějším finančním zdrojem realizovaných akcí byl Operační program Životní prostředí, jehož prostřednictvím město čerpá přidělené prostředky ze zdrojů Evropské unie. Celková částka využitá pro revitalizaci okolí Jizery byla téměř 26 milionů korun, realizace územního systému ekologické stability 10,5 milionu korun. Procentuálně nižším podílem byly podpořeny výsadby a ošetřování dřevin ve městě, od roku 2014 činí téměř devět milionů korun.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: MŽP