Úterý

16. července 2024

Nyní

25°

Zítra

22°

Svátek má

Ministr Výborný převzal od Greenpeace žádost na záchranu starých lesů

8. 3. 2024

page.Name
Vedoucí kampaně Greenpeace za záchranu starých lesů Nikol Krejčová předala ministrovi zemědělství Marku Výbornému petici, kterou podepsalo přes 40 tisíc lidí. Doprovodili ji starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt, který společně s místními lidmi usiluje o lepší ochranu vzácných bučin v Krušných horách, a bioložka Zuzana Veverková z iniciativy Živý les pro živý region, jež kritizuje rozsáhlé kácení starých listnatých porostů ve Ždánickém lese a Chřibech.

Lidé ve výzvě Nekácejte.cz požadují větší ochranu lesů starších 120 let, především těch s původní druhovou skladbou. Právě v lokalitách Krušných hor a Ždánického lesa organizace Greenpeace ve spolupráci s místními ukazuje destrukci, které tyto lesy brání, a která je může zcela zničit. Po ministerstvu výzva požaduje, aby nařídilo státní firmě Lesy ČR, která spravuje zhruba polovinu zbývajících starých lesů, přestat v těchto lesích s kácením a nešetrným managementem. Zároveň by vláda podle Greenpeace měla připravit opatření, která zamezí v ničení vzácných lesů i dalším vlastníkům. 

I po předání petice se bude organizace Greenpeace starým lesům věnovat, zaměří se však nejen na zastavení jejich kácení, ale především na prosazování nových chráněných území, v nichž budou staré vzácné lesy zastoupeny. Česká republika se společně s dalšími evropskými státy zavázala, že  30 % území EU bude chráněno. Podle Greenpeace jsou staré lesy s původní druhovou skladbou jedním z ekosystémů, které si zaslouží vysokou míru ochrany. „Přes 40 tisíc lidí požaduje po vládě ochranu starých lesů v zemi. Přesto se v nich stále kácí, jak dokládají nejnovější případy ve Ždánickém lese v Krušných horách. Vyzývá proto vládu, především ministerstvo Petra Hladíka a Marka Výborného, ​​aby urychleně zastavili těžbu aspoň v těch nejcennějších starých lesích a zajistíme vyhlášení jejich ochrany dřív, než přestanou existovat,“ řekla Krejčová.

Kampaň Nekácejte.cz spustila organizace Greenpeace na začátku května loňského roku. Navázala na práci, kterou odvedla při prosazování větší ochrany krušnohorských bučin. Ještě před spuštěním výzev se díky kampani Greenpeace podařilo uzavřít smluvní ochranu s jedním z vlastníků těch vůbec nejvzácnějších místních lesů, v nichž později vědci objevili vůbec nejstarší buk v Česku. Organizace Greenpeace a město Horní Jiřetín pak v Krušných horách chce ukázat na případy nelegálního kácení firem Lesy ČR a Royal Pine. Stromy nelegálně pokácené nad Mariánským Údolím později organizace Greenpeace  dosledovala pomocí GPS trackerů na pilu v Chomutově  odkud byly prodávány jako palivové dříví.

I na základě zjištění kampaně Greenpeace vydal Ústecký kraj  zákaz kácení v porostech starších 120 let pro 13 vlastníků , ale někteří z nich včetně Lesů ČR a Royal Pine   se proti němu odvolali. Analýza Agentur ochrany přírody a krajiny , která vznikla po spuštění kampaně Nekácejte.cz, varuje, že pokud se bude v Krušných horách kácet podle současných plánů, všechny staré lesy zmizí, a navrhuje proto vyhlášení obří národní přírodní rezervace. Na nedostatečnou ochranu lesů v chráněném území Evropsky významné lokality Východní Krušnohoří si Greenpeace stěžuje u veřejného ochránce práv i u Evropské komise . Greenpeace proto požaduje co nejrychlejší vyhlášení Chráněné krajinné oblasti, v níž budou všechny vzácné porosty v I. zóně.

„Krušné hory jsou dosud jediným velkým pohořím, které nemá žádnou z forem velkoplošné ochrany. Sice se teď mluví o vyhlášení Chráněné krajinné oblasti, ale lesy v našem sousedství se bohužel stále kácejí. Je čas to zastavit, protože místní lesy jsou velmi staré a vzácné a jsou naším společným dědictvím,“ uvedl Vladimír Buřt, starosta Horního Jiřetína. Další lokalita, kde byla organizace Greenpeace v kampani aktivní, je Ždánický les na jižní Moravě a jeho nejcennější součást - Evropská významná lokalita Dambořický les, kde v posledních letech nejvíce kácely Lesy ČR. Intenzivní kácení  kritizovali i vědci a odborníci na ekologii lesa .

Pomocí GPS trackerů organizace Greenpeace zjistila , že se vzrostlé buky a duby vozí do papírny Mondi ve slovenském Ružomberku, zatímco další dřevo se vozí do štěpkárny v Hodoníně a končí v kamnech. Po prosincové schůzce s ministerstvem životního prostředí a zemědělství i místními lidmi z iniciativy Živý les pro region ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík oznámil, že bude probíhat monitoring cenných papírů a rozhodne se životního prostředí o způsobu jejich ochrany . Na setkání s oběma ministerstvy letos na jednání 3. ledna na Ministerstvu životního prostředí ČR v Praze pak Šafařík informoval, že na základě schůzky ve Ždánickém lese byla těžba dřeva skutečně zastavena a že místní lesní porosty budou vyhodnoceny Agenturou přírody a krajiny.

Přesto se o několik týdnů později v lese začalo opět kácet, a to i nešetrným způsobem , kdy těžká technika rozryla podmáčenou půdu. Greenpeace spolu s místními požadují, aby byla těžba zastavena alespoň do doby, kdy bude rozhodnuto o ochraně místních porostů. „Jižní Morava je velmi ovlivněna negativními dopady klimatických změn a lesy jsou našim hlavním spojencem, jak tomuto čelit. Doufám proto, že vláda co nejdříve začne naplňovat své programové prohlášení, ve kterém uvádí, že lesy nemají být továrnou na dřevo. Ve Ždánickém lese potřebujeme rychlou změnu k šetrnějšímu hospodaření a jeho výrazně vyšší ochranu,“ sdělila Zuzana Veverková z iniciativy Živý les pro živý region.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Greenpeace