Úterý

23. července 2024

Nyní

14°

Zítra

16°

Svátek má

Nadšení účastníci vycházky putovali kouzelnou krajinou Poodří

25. 3. 2024

Nadšení účastníci vycházky putovali kouzelnou krajinou Poodří 8 snímků
Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Poodří minulou sobotu uspořádala komentovanou vycházku do Poodří u příležitosti Světového dne vody. Zúčastnilo se jí 45 zájemců, kteří se za krásného počasí vydali loukami a lužním lesem u Suchdolu nad Odrou za vodními krásami této lokality.

Účastníci si povídali o významu vody v krajině, viděli meandrující Odru, rozlivy v loukách i lesní tůně. Společně byl proveden monitoring obojživelníků pomocí živolovných pastí. Na místě byla potvrzena silná a prosperující populace skokana štíhlého a čolka obecného včetně ropuchy obecné a skokana hnědého. O tajuplném životě vodních brouků měkkýše a vzácné žábronožky sněžní jejich dokonalým přizpůsobeným podmínkám jarních periodických tůní hovořila Lenka Sovíková.

Geologické zajímavosti ukázal Daniel Kletenský, vedoucí Správy CHKO Poodří. Přítomní také spatřili jedinou skálu v CHKO, ukázky hornin a nálezy zkamenělin z koryta Odry. Návštěvníci si mohli sáhnout na zkamenělinu amonita, Klokočovský korál či pazourek. Vycházka byla ukončena u vývěru Jesenické kyselky v Jeseníku nad Odrou, kdy se přítomní dozvěděli o tom, jak tato méně známá minerálka vzniká.

„Doufáme, že se všem vycházka líbila, a že se nám povedlo názorně ukázat, jak je zachování současného vodního režimu pro krajinu a život v Poodří důležité. Mile nás potěšila hojná účast i zájem účastníků o věc. V Suchdolské nivě jsme určitě nebyli naposledy.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: CHKO Poodří