Úterý

23. července 2024

Nyní

14°

Zítra

16°

Svátek má

Návrh zákona má umožnit lesní monokultury, z lesů ale nemají být továrny na dřevo

22. 3. 2024

Návrh zákona má umožnit lesní monokultury, z lesů ale nemají být továrny na dřevo 27 snímků
Lhůta k podávání připomínek k novele lesního zákona v mezirezortním připomínkovém řízení skončila. Jen Hnutí DUHA jich zpracovalo 57 a během happeningu Neholte lesy dohola! Návrat monokultur nechceme! Je předalo zástupcům ministerstva zemědělství.

Návrh ministerstva nesměřuje k modernímu lesnictví, ale naopak podlamuje základy ochrany lesů založené v roce 1995 na povinnosti vynášet do lesů listnáče a jedle i pozdějších záruk, že v lesích bude zůstávat část těžebních zbytků a určitý počet starých stromů pro biodiverzitu, lesní živočichy i zdraví lesních půd.

Před ministerstvem se proto sešli někteří podporovatelé a příznivci kampaně Zachraňme lesy. Počet signatářů výzev Zachraňme lesy od roku 2018, kdy začala, narostl celkem až na 85 733 lidí. Že veřejnost stojí o lesy, které nejsou továrnami na dřevo, ale poskytují široké veřejnosti mnoho přínosů díky své vitalitě a přirozenosti, ukazují mnohé průzkumy veřejného mínění.

Mezi nejzávažnější nedostatky ministerského návrhu patří

  • Ruší povinnost alespoň minimálního podílu listnáčů a jedle při obnově lesů pro soukromé vlastníky a obce. Legalizuje tím možnost výsadby nových rizikových monokultur.

  • Ruší vydání vyhlášky, která měla stanovit limity pro odvoz těžebních zbytků a minima ponechaných starých stromů na dožití a k zetlení, které by zastavily degradaci lesních půd a zvýšily biodiverzitu lesů.

  • Zavádí platby vlastníkům lesů bez záruky, že finanční podpora bude výraznější mírou zlepšovat zdravotní stav lesů, adaptovat je na změnu klimatu a posilovat veřejné funkce lesů.

  • Nesnižuje maximální povolenou rozlohu holosečí, které vysušují a ničí lesní půdu.

  • Nezlepšuje ochranu lesní půdy před poškozením těžkou technikou při těžbě dřeva.

Pozitivní, ale nedotažený, je návrh novely k prodloužení lhůty zalesnění ze dvou na pět let. Lesy dostanou o něco delší čas na přirozenou obnovu. I tak je ale lhůta příliš krátká a bude nutit vlastníky k umělé výsadbě. Správným řešením by bylo lhůty zcela zrušit a nechat na vlastnících, jestli budou používat sazenice vypěstované ve školkách, nebo počkají na přirozenou obnovu, která vede k odolnějším lesům.

Během předání připomínek Hnutí DUHA k hazardní podobě lesního zákona byly před ministerstvem nejen zobrazeny jména tisíců lidí, kteří za kampaní stojí, ale i hesla Naplňte programové prohlášení vlády, Návrat monokultury nechceme, Nepohřbívejte mrtvé dřevo, Sázejme na přírodu. Dejme jí čas, Ekosystémové služby = díra do rozpočtu a Zakažte frézování lesních půd. Za těmito hesly stojí potřeba změn jednotlivých paragrafů zákona.

Pokud se paragrafy nepromění, vrátí se právo českých lesů o desítky let zpět. Ministerstvo zemědělství bude nyní vypořádávat všechny obdržené připomínky a poté zákon posune ke schválení vládě, parlamentu a prezidentovi, aby 1. ledna příštího roku, jak se vyjádřilo ministerstvo, mohl začít platit. Podle Jana Skalíka z kampaně Zachraňme lesy k heslu Návrat monokultury nechceme, ministerstvo tvrdí, že listnáče v lesích už stačí jen finančně podporovat a ne po vlastních vyžadovat.

V roce 2022 nižší poklesl podíl plochy osázené listnáči o 6,5 procenta a k tomu ještě chce ministerstvo povolit výsadbu monokulturních plantáží zcela bez nich. Jde o největší ohrožení záruk přírodní pestrosti lesů za posledních dvacet let. Jde o návrat do doslova předrevoluční éry, kdy se lesy vnímaly hlavně přes peníze. Budujeme si tu novodobé plantážníky,“ domníváme se Skalík.

Jaromír Bláha, znalec na ochranu lesů Hnutí DUHA, k heslu Nepohřbívejte mrtvé dřevo uvedl, že dřevo do lesů nepochybně patří. „Neměli bychom nosit dříví do lesa, ale ani všechno z lesů odnášet. Těžební zbytky a mrtvé stromy jsou totiž nepostradatelné především pro biodiverzitu, půdu či uložení uhlíku. Když lesy budeme luxovat, k čemuž ministerstvo směřuje, využije se biomasa s mnohem menším užitkem například v elektrárnách. A lesu nezbude nic,“ řekl.

Profesor František Krahulec z Botanického ústavu Akademie věd ČR si myslí, že lesní zákon by měl zohledňovat nejen produkční funkce lesa. „Zavázala se k tomu i vláda ve svém programovém prohlášení. Vláda správně říká, že lesy nemají být továrnou na dřevo, neměla by tedy konat přesně naopak. Jinak se jen těžko divit, že ztrácí důvěru a lidé ji podezírají z vazby na lesnické oligarchy,“ dodal.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz

Foto: Hnutí DUHA