Středa

17. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Přehrážky pomáhají oživení rašelinotvorných procesů i rozvoji mokřadní vegetace

10. 3. 2024

page.Name
Přírodní rezervace Podkovák v Chráněné krajinné oblasti Český les patří mezi významná rašelinná území. V posledních letech zde byl však zaznamenán výrazný úbytek vody, proto se ochránci přírody společně s Lesy ČR, Lesní společnost Přimda, rozhodli vybudovat na okraji a v ochranném pásmu rezervace čtyři dřevěné přehrážky.

Ty zde plní funkci na starých odvodňovacích kanálech, kde předcházejí vysoušení krajiny a napomáhají nejen znovuoživení rašelinotvorných procesů, ale i rozvoji mokřadní vegetace. Přítomnost přehrávek napomůže zároveň ik rozvoji borovice blatky, která je jedním z předmětů ochrany této rezervace.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Václav Bystřický