Pátek

24. května 2024

Nyní

12°

Zítra

12°

Svátek má

V Krkonoších pro ochranu živočichů dočasně uzavřeli některé horské cesty a úseky

14. 3. 2024

V Krkonoších pro ochranu živočichů dočasně uzavřeli některé horské cesty a úseky 15 snímků
Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) v návaznosti na vyhlášení osmi klidových území a s tím souvisejícím vyhrazením cest i tras v těchto územích již čtvrtým rokem dočasně uzavírá v termínu od 15. března do 31. května některé cesty nebo jejich úseky kvůli ochraně proti rušení citlivých druhů živočichů.

V terénu budou uvedené úseky zřetelně označeny cedulí s doprovodným textem Zákaz vstupu z důvodu ochrany přírody od 15. 3. do 31. 5. Důvodem sezónní uzavírky konkrétních turistických tras či jejich úseků je skutečnost, že vedou přes místa pravidelného výskytu citlivých druhů, především tetřívka obecného, ​​který je předmětem ochrany KRNAP a zároveň i Ptačí oblasti Krkonoš.

Cílem tohoto opatření je především ochrana tetřívků a jejich pravidelně využívaných tokanišť v nejcitlivějším období jejich toku a rozmnožování. Sezónní uzávěra v tomto konkrétním časovém úseku pomůže chránit tento druh zvláště v jeho citlivém období za co nejmenšího omezení návštěvníků Krkonoš. Předpokladem však je důsledné respektování sezónních zavírek a rovněž dodržování celoročního zákazu pohybu mimo vyhrazené cesty a trasy v klidových územích.

Uzavřené cesty a úseky

Žlutá turistická cesta ve směru ze Zadních Rennerovek na Hanapetrovu Paseku vedoucí po hranici klidového území v úseku Pod Zadními Rennerovkami až cyklotrasu Liščí cesta.

Zelená turistická cesta v úseku Vosecká bouda až Labská louka.

Modrá turistická cesta (Davidova) v úseku Davidovy Boudy (odbočka od svážnice před potokem Dírečka, odbočka cyklotrasy 15A) až křižovatka nad Erlebachovou boudou.

Žlutá turistická cesta z Tetřevích Bud na Liščí louku v úseku Černý potok až Liščí louka (rozcestí), vedoucí z části po hranici klidového území.

Zimní tyčovaná cesta z Malého Šišáka k Luční boudě, v úseku Pod Malým Šišákem až Luční bouda.

Chodník biskupa Doubravy v úseku od hranic klidového území nad loveckou chatou Jana ve směru pod Jelenku a z něj na jih odbočující cestu k Niklovu Vrchu.

Žlutá turistická cesta v úseku Václavák (naučná stezka) až Pěticestí.

Naučná stezka Černohorské rašeliniště v úseku Nad Pardubickými Boudami – vyhlídková věž – U Hubertovy vyhlídky – Velké Pardubické Boudy.

Zelená turistická cesta z Tetřevích k Hrnčířským Boudám, v úseku Tetřeví Boudy (hranice klidového území) až Čistá /potok, rozcestí.

Zelená turistická cesta (Jiřího Nováka) v úseku souběhu hranice klidového území se státní hranicí s Polskem.

Žlutá turistická cesta v úseku Kolínská bouda až Slatinná stráň.

Většina sezónně uzavřených tras je obchozích po sousedních turistických značených cestách. Kompletní seznam s přesným popisem omezení včetně podrobného odborného zdůvodnění je uveden v jednotlivých opatřeních obecné povahy na: https://www.krnap.cz/sprava/sprava-krnap/legislativa/

Obdobné opatření jako český národní park již řadu let přijímá i ředitelství polského Karkonoského parku narodowého. To od 1. dubna do 31. května uzavírá čtyři cesty

Zelená turistická cesta z rozcestí Ruiny schoroniska im. Bronka Czecha na rozcestí s červenou turistickou Cestou česko-polského přátelství (kolem Wielkého Stawu).

Modrá turistická cesta (Hřebenovka) z Horní Malé Úpy přes Lesní hřeben (Kowarski Grzbiet) po rozcestí se žlutou turistickou cestou (vrchol Tabule).

Žlutá turistická cesta z rozcestí Mokré Rozdroze pod Violíkem směrem na Sněžné jámy.

Zelená turistická cesta z rozcestí Mokré Rozdroze směrem do Sněžných jam až po rozcestí Rozdroze pod Wielkim Szyszakiem.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Správa KRNAP