Úterý

23. července 2024

Nyní

14°

Zítra

16°

Svátek má

Práce na rybnících v přírodní rezervaci Kotvice pokračují úpravou ostrovů

23. 6. 2024

page.Name
V jarních měsících pokračují stavební práce v přírodní rezervaci Kotvice. Úpravou některých ostrovů a znovuobnovením rozplavené hrázky byly vytvořeny nové hnízdní příležitosti pro řadu druhů vodních ptáků.

V květnu byla na rybníce Nová zahájena úprava dvou ze čtyř ostrovů. Ostrovy měly doposud jednotvárný charakter, byly dlouhodobě zcela zarostlé vzrostlými dřevinami a pro ptáky obtížně přístupné. Tento stav neodpovídal hnízdním druhům širokého spektra druhů vodních ptáků. V rámci akce byl na vymezených plochách urovnán povrch koruny ostrovů a vysvahovány břehy. Břehové partie byly následně opevněny kamenným pohozem s vyplněným drobnějším kamenitým materiálem pro lepší zpřístupnění pro vodní ptactvo.

Povrch středního ostrova byl pokryt nepropustnou fólií a korunou následně vysypána drobným říčním štěrkem za účelem vytvoření nezarůstajícího hnízdního biotopu. Spolu s úpravou ostrovů proběhla obnova zcela rozplavené hnízdní hrázky Lora v rybníku Kotvice. Navezený materiál byl postupně vytvarován do podoby 143 metrů dlouhé av koruně tři metry široké hráze. Povrch hrázky byl urovnán, břehy vysvahovány a zpevněny kamenným pohozem s vyplněným drobnějším kamenitým materiálem.

Úpravy ostrovů a obnova hrázky Lora rozšíří hnízdní možnosti v přírodní rezervaci Kotvice. Úpravy jsou zacíleny především na racka chechtavého, jehož kolonie na mělčinách rybníka Kotvice čítá několik párů. Zlepšením podmínek pro racky se současně podpoří i hnízdění kriticky ohrožené potápky černokrké, která kolonie racků vyhledává jako bezpečné místo pro vyvádění mláďat. Prosvětlené části ostrovů nabídnou vhodné podmínky pro hnízdění kachen včetně významných druhů, jako jsou zrzohlávka rudozobá nebo kopřivka obecná.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Zbyněk Sovík, Václav Osmančík