Úterý

16. července 2024

Nyní

25°

Zítra

22°

Svátek má

Udržitelnost a civilizace, unikátní exteriérová výstava v Safari Parku

25. 6. 2024

page.Name
Udržitelná budoucnost nejen pro naše děti, to je téma, které rezonuje především v západní části světa a také se jí zabývá třetí tematická výstava z pera profesora Miroslava Bárty a jeho spolupracovníků. V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem bude možné v expozici až do 24. července zhlédnout 39 ucelených témat na solárně nasvícených panelech, které jsou přístupné během otevírací doby.

Poselstvím výstavy je zamyšlení se nad dnešním životním stylem a nadužíváním (ne)výhod globální civilizace. Udržitelnost není jen o recyklaci a moderní energetice, ale především o upozadění osobního komfortu ve prospěch společnosti. Udržitelný rozvoj a budoucnost dětí je v současné době žhavé a aktuální téma. Nejde pouze o recyklaci, ekologicky udržitelné materiály, klimatické změny, plýtvání potravinami, ale také o vodu a vodohospodářství jako takové. Podle archeologa, egyptolog, zároveň nově jmenovaného člena Americké akademie věd a umění Miroslava Bártyho, který je hlavním autorem výstavy, myšlenka udržitelnosti v této výstavě představuje především vizi fungování světa a každého z nás.

Může nás nasměrovat k lepšímu, čistšímu a udržitelnějšímu světu. My jsme první civilizace, která je v mnoha ohledech celoplanetární ve smyslu pohybu kapitálu, informací a výrobků. Celoplanetární jsou i naše problémy. Abychom je zvládli a dosáhli udržitelného způsobu našeho života, potřebujeme vizi a spolupráci nás všech,“ řekl. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela se domnívá, že změna myšlení o energetice by měla být trvalá. „Jde o změnu přemýšlení o tom, jak energii vyrábíme, jak ji spotřebováváme. Ale také o změně přemýšlení nad tím, jak ji mezi sebou sdílíme, nebo jak si ji ukládáme na horší časy. Právě to mají umožnit legislativní změny, které chystáme. Jde nám o zajištění dostatku energií pro všechny za přijatelné ceny a také z bezpečných zdrojů. A to začíná u nás, jednotlivců,“ uvedl.

„O nutnosti proměnit naši civilizaci na udržitelnou se diskutuje mnoho desetiletí, v posledních letech se nám důsledky našeho neudržitelného chování ukazují všude ve světě. Musíme životy současných generací vybalancovat tak, aby energie, potraviny, ale i nerostné suroviny tu zůstaly i pro generaci budoucí. Přírodní zdroje jsou ale konečné, a právě cirkularita je řešením,“ vysvětlil Petr Hladík, ministr životního prostředí, který dal také výstavě svou záštitu.

Ohleduplnost k planetě a snaha o ud r žitelný přístup ke zd r ojům ap r ostředí, v němž žijeme, je zásadní nejen p r o přežití všech d r uhů, kte r é v něm žijí, ale také p r o člověka samotného. „V safa r i pa r ku je p r o nás ud r žitelnost stěžejním tématem, kte r é jsme se r ozhodli p r ostřednictvím výstavy přiblížit co nejširší veřejnosti . Věřím, že diváci v ní najdou řadu inspi rativních příkladů i mnoho zajímavých informací r mací nejen op r ojektech safa r i pa r ku,“ sdělil Přemysl  R abas, ředitel Safa r i Pa r ku  Dv ů r Králov é . 

D aniel Beneš, generální ředitel Skupiny ČEZ, která je generálním partnerem výstavy, poznamenal, že b ezemisní obnovitelné a jaderné zdroje budou mostem na cestě do bezemisní budoucnosti. „Hrozba klimatických změn totiž velí vyrábět elektřinu způsobem šetrným k životnímu prostředí. Pokud urychlíme výstavbu obnovitelných a jaderných zdrojů, posílíme sítě, akumulaci i decentrální energetiku a využijeme moderní prvky pružného řízení soustavy, zvládneme to,“ je přesvědčen Beneš.

O nové éře energetiky v souvislosti s výstavou se zmiňuje Martin Durčák, předseda představenstva společnosti ČEPS. „Udržitelnost je klíčovým tématem současnosti, které se propisuje do všech oborů lidské činnosti. Pro energetický sektor znamená zásadní změnu paradigmatu. Vstup do nové nízkoemisní éry přináší řadu výzev a jeden zásadní úkol – transformovat energetiku tak, aby byla udržitelná a zároveň byla zachována bezpečnost dodávek elektřiny. ČEPS a spolupráci s partnery aktivní účasti ve spolupráci s inovativními projekty, prostřednictvím chce nástup nové energetiky podpory.“

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Safari Park Dvůr Králové