Pátek

24. května 2024

Nyní

12°

Zítra

12°

Svátek má

CHKO Slavkovský les slaví 50 let, i v novém čísle časopisu Ochrana přírody

25. 4. 2024

page.Name
Už půl století existuje Chráněná krajinná oblast (CHKO) Slavkovský les! Jedinečné území v trojúhelníku proslulých západočeských lázeňských měst ukrývá mimořádné přírodní bohatství i netušené historické klenoty, které u nás nikde jinde nenajdete. Je krajem rozlehlých lesů a tajuplných rašelinišť, místem vývěrů stovek minerálních pramenů a mofet, územím podivuhodných Mnichovských hadců, mozaikou pestrých mokřadních luk i krajinou údolí řek Teplé a Ohře.

Padesáti letům CHKO Slavkovský les se věnuje několika článkům nového vydání časopisu Ochrana přírody. Číslo úvodník  Vzpomínky ze Slavkovského lesa od Tomáše Pačese, ve kterém vyznává lásku tomuto tajemnému kraji. V článku Jindřicha Horáčka  Padesát let lázeňské krajiny se dočtete, že první podnět na její ochranu se objevil už v roce 1948. Článek popisuje motivy, které vedly k vyhlášení chráněné krajinné oblasti, a také, jak se péče o toto území postupně vyvíjela. 

Přírodní hodnoty CHKO Slavkovský les shrnuje text Přemysla Tájka, na  ochranu přírodních léčiv vodních v dalším článku pokračuje Tomáš Vylita. Na konkrétních příkladech se můžete seznámit s tím, jaké péče se dostává těm nejcennějším přírodním fenoménům , jako jsou rašeliniště, vřesoviště či čerktusové louky s hnědáskem chrastavcovým. Stranou nezůstal ani algologický a paleoekologický průzkum vybraných minerálních pramenů , najdete tu také tip na výlet do Svatošských skal.

V časopise jsou však i další zajímavé texty. Rubrika Péče o přírodu a krajinu se věnuje  obnově Slováckých luk u Lednice nebo obnově Dolnokralovických hadců , které se nacházejí ve východní části okresu Benešov. Dozvíte se, že v České republice je už dvacet let zaveden institut vyplácení finanční náhrady  za ztížení hospodaření v důsledku omezení, která s sebou nese ochranu přírody. V poslední době doznaly významnějších úprav dvě příslušné prováděcí vyhlášky, za dvacet let se také vyvinula a upřesnila metodiku pro posuzování oprávněnosti a výše újmy. Více se dočtete v rubrice Právo v ochraně přírody.

Spojuje nadzemí s podzemím, tak by se dal stručně charakterizovat Dům přírody Českého krasu , který byl koncem března slavnostně otevřen v areálu Koněpruských jeskyní. Na podobě expozice se shodují odborníci Správy jeskyní České republiky, České geologické služby a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Mimořádnou zajímavostí je lebka nalezená v Koněpruských jeskyních, jejíž genom před časem datoval mezinárodní vědecký tým na základě přítomnosti neandertálských genů do období před více než 45 tisíci roky. Nejen kvůli tomu má cenu se do Domu přírody Českého krasu vypravit. Všechny články najdete v tištěné nebo elektronické verzi časopisu Ochrana přírody .

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Přemysl Tájek