Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

16°

Svátek má

Děti pečují o vzácné botanické lokality v Krkonošském národním parku

12. 4. 2024

page.Name
Jarní měsíce jsou čas, kdy děti ze základních a středních škol pravidelné pomáhají krkonošské přírodě, konkrétně loukám. Letos s jejich pomocí na 14 lokalitách bude vyhrabána stařina, odstraněny napadané větve a nálety dřevin. Hrabání letos vzhledem k teplému klimatu začalo již před třemi týdny xerotermní loukou ve Víchové nad Jizerou a v závislosti na počasí se předpokládá, že jarní výpomoc na ostatních lokalitách skončí příští týden.

Jde o vzácné botanické lokality, které Správa Krkonošského národního parku na jaře zbavuje loňské trávy – stařiny. Světlo a prostor získá konkurenčně méně schopné rostlinné druhy, které jsou často zařazeny mezi zákonem chráněné. Většina lokalit, o něž se pečuje, je významná především výskytem vstavačovitých rostlin, dále se zde objevují například vzácné hořečky nebo šafrány. Takové lokality jsou ale pod neustálým tlakem konkurenčních druhů – trav a především mechů.

Letos přibyly i loučky, kde se vyskytují vzácné motýly, například vřetenušky nebo modrásek bahenní. Ti jsou vázáni na přítomnost specifických druhů rostlin, jako dobromysl nebo mateřídouška. Nejaktivnější spolupráce je s dětmi vrchlabských škol - Školní, Náměstí Míru a Krkonošské gymnázium az nejbližšího okolí školy Dolní Branná, Lánov, Janské Lázně, Žacléř a Dům dětí Dolní Lánov. Tento management vzácných botanických lokalit provádí Správa KRNAP ve spolupráci se školami již řadu let. Výsledky jsou evidentní. Na takto udržovaných botanických lokalitách se zvyšuje počet zmíněných ohrožených rostlin.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Správa KRNAP