Pondělí

20. května 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Dravý pták sokol stěhovavý letos zahnízdil v okolí jeskyně Jáchymka

17. 4. 2024

page.Name
Ornitologové v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky zaznamenali minitoringem čápů černých i řadu dalších vzácných druhů ptáků. Sledování probíhá z pozorovacích bodů s dobrým rozhledem, odkud ornitologové po dobu dvou hodin pečlivě monitorují okolní krajinu.

Kromě čápů černých se metoda pozorovacích bodů ukázala jako efektivní i pro sledování dravců a dalších ptačích druhů. Během necelého týdne se podařilo pozorovat tři druhy orlů, včetně vzácných orlů křiklavých a skalních, a také dospělého orla mořského. Všichni orli byli pravděpodobně na migraci, ale nelze vyloučit, že se někteří z nich v Jeseníkách usadí.

Kromě toho ornitologové zaznamenali i dva luňáky červené, dva páry ostřížů lesních, tři jestřáby lesní, čtyři krahujce obecné a devět jeřábů popelavých. Na hřebenech Jeseníků byly zaznamenány i vzácné lindušky horské, bělořiti šedí, kosi horští a ubývající lindušky luční. I když se zatím podařilo zastihnout pouze jednoho čápa černého, ​​​​pozorování dalších vzácných ptačích druhů předčilo očekávání a dokládá velký ornitologický význam Jeseníků.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Petr Šaj