Sobota

20. dubna 2024

Nyní

Zítra

-2°

Svátek má

Lze žádat o finanční příspěvek na péči o trvalé travní porosty

2. 4. 2024

page.Name
Trvalé travní porosty jsou cennými lučními společenstvy nebo jsou významné z hlediska zachování krajinného rázu. I v letošním roce je možné žádat o finanční příspěvek na péči o ně. Finanční podpora je dostupná pro žadatele s výměrou lučního porostu 0,3 až 5 hektaru, tedy 3000 až 50 tisíc metrů čtverečních.

Zdrojem příspěvku je Program péče ministerstva životního prostředí a nelze jej kombinovat s dotacemi z Agroenviromentálně-klimatických programů ministerstva zemědělství. Příspěvek slouží jako podpora péče o trvalé travní porosty, a to správnými a šetrnými způsoby, jako jsou s úklidem travní hmoty nebo pastvu. Za seč není ošetřeno mulčování. Za nežádoucí je považováno i mulčování s následným vyhrabáním travní hmoty, a to kvůli hlavněšetrnosti vůči bezobratlým živočichům, kdy dochází k jejich vysoké úmrtnosti.

Příspěvek je poskytnut na obhospodařovanou plochu travního porostu, jehož výměra je stanovena na základě zákresu do leteckého snímku ve Správě Krkonošského národního parku. Žadatelé, kteří podávali v minulých letech víceletou žádostí, budou do 15. května kontaktováni. Poté jim bude zaslána rovnou Dohoda o provedení manažerských opatření. V případě změn ze strany žadatelů, například adresy trvalého bydliště, kontaktních údajů, či rozlohy obhospodařovaných ploch, nebo pokud žadatelé již nemají zájem o vybírání finančního příspěvku, je nutné tyto změny nahlásit také do 15. května.

Zcela noví žadatelé musí nejdříve navštívit Správu KRNAP, kde provedou s odpovědným pracovníkem zákres obhospodařované plochy, na níž budou žádat o příspěvek. Příjem nových žadatelů bude od 1. do 31. května. Na osobní schůzce je nutno se předem domluvit telefonicky nebo e-mailem. Uzávěrka příjmu nových žádostí bude v pátek 31. května.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Správa KRNAP