Úterý

23. července 2024

Nyní

14°

Zítra

16°

Svátek má

Na části území hnědouhelného lomu ČSA vznikne národní přírodní památka

2. 4. 2024

page.Name
Část území lomu ČSA, který čeká ukončení těžby uhlí a poté rekultivace, se stane národní přírodní památkou (NPP), celkově patnáctou v Ústeckém kraji. Ministr životního prostředí Petr Hladík vládě předložil připravený návrh vyhlášení národní kategorie zvláště chráněného území v lomu ČSA, a to včetně návrhu plánu péče. Návrh vznikl na základě vládního usnesení z června loňského roku ke komplexnímu a efektivnímu využívání území lomu ČSA po ukončení těžby.

„Je fascinující pozorovat, jak se příroda dokáže sama obnovovat. V České republice máme jen málo míst v otevřené krajině, kde má prostor k samovolnému vývoji. Jedním z mála jsou nerekultivované plochy v lomu ČSA, kde vzniklo pestré společenství rostlin i živočichů. Právě sílu přírody bude výborně demonstrovat národní přírodní památka Lom ČSA, u které můžeme nyní zahájit proces vyhlašování. Věřím, že se tato nová součást chráněné přírody, v její blízkosti se nachází i Národní přírodní rezervace Jezerka a zámek Jezeří, stane se vyhledávaným turistickým cílem, místem pro relaxaci a oslavou jedinečné přírodní energie. Chceme postupně upevňovat vztah lidí k přírodě a krajině regionu, kterého se industrializace a těžba nebývaly dotkly,“ uvedl ministr.

Na území hnědouhelného lomu se po těžbě dnes nachází množství chráněných živočichů i rostlin. Pro některé druhy ptáků, například lindušku úhorní či bělořita šedého, jsou dnes plochy nerekultivovaných výsypek zásadním biotopem, které jsou hlavními částmi celé české populace. Chráněné území by mělo pokrýt pouze část lomu, přibližně 12 kilometrů čtverečních. Pro návštěvníky tu má vzniknout několik ptačích pozorovatelů, systém informačních tabulek a případně i naučná stezka. Ta by měla přiblížit ekologickou obnovu povrchových lomů uhlí a historii území.

Návrh na vyhlášení JE a plán péče připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s meziresortními pracovníky k využití lomu ČSA. K materiálům se průběžně vyjadřují odborné společnosti zabývající se ekologickou obnovou a ochranou přírody. Záměr vyhlásit popisuje předměty ochrany, její cíle, bližší ochranné podmínky, územně správní zařazení území, výměr území a odůvodnění záměru. Bližší ochranné podmínky jsou u národní přírodní památky Lom ČSA vázány na realizaci souhrnného plánu sanace a rekultivace v území dotčené těžbou.

Projednání návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území, které může trvat do roka a půl, zahájí ministerstvo životního prostředí jeho zasláním dotčeným krajům, obcím a vlastníkům nemovitostí. Můžete uplatnit k návrhu na vyhlášení námitky ak návrhu plánu péče o své připomínky. Následné vyhlášení NPP Lom ČSA, tedy vydání vyhlášky MŽP, kterou se zřizuje dotčené zvláště chráněné území, pak bude navazovat. Vyhláškou se vymezují činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Vladimír Volf