Pátek

24. května 2024

Nyní

12°

Zítra

11°

Svátek má

Na Plzeňsku obnovili dvě historické nádrže a tůň s vodou ze zámecké studánky

15. 4. 2024

page.Name
Kamýky a U Kostelíka, dvě zaniklé historické průtočné vodní nádrže, i tůň zanesenou sedimentem obnovily Lesy České republiky za devět milionů korun nedaleko státního zámku Kozel na Plzeňsku. Nádrže dlouhodobě byla téměř bez vody a bezpečnostního přelivu. V zátopě horní nádrže U Kostelíka zůstalo jen torzo dřevěného požeráku a v dolní nádrži, v minulosti protržené, chybělo vypouštěcí zařízení. Na obou hrázích rostly keře a stromy, některé z nich už vyvrácené.

Po rekonstrukci dokončené loni v říjnu zadrží vodní díla na jednom hektaru až 20 tisíc metrů krychlových vod. Jsou zabezpečená proti přelití i povodni a vybavená zemními hrázemi s vypouštěcími zařízeními i bezpečnostním přelivem. Tvoří také biotop vlhkomilným rostlinám a živočichům. „Zachovali jsme původní ostrůvek uprostřed zátopy horní nádrže a litorální zóny v nátokové části. Tam vznikl mokřadní biotop, ekologické cenné prostředí a klidová zóna pro ptactvo při hnízdění i pro drobné živočichy,“ řekl Tomáš Rau, vedoucí správy toků pro povodí Berounky z Lesů ČR.

Při rekonstrukci dolní nádrže se našlo pod dnem potoka ve více než dvoumetrové hloubce historické dřevěné výpustní potrubí. „Část se nám podařilo vyjmout a vystavit u bezpečnostního přelivu,“ uvedl Rau. Nedaleko také vodohospodáři obnovili tůň zvanou Šťáhlavický kozlík, do níž natéká voda ze studánky poblíž zámku.

„Dosypali jsme protrženou hrázku a přeliv stabilizovali příčnými prahy a kamennou rovnaninou,“ dodal. Výletní místo určitě brzy přiláká turisty a návštěvníky zámeckého parku. Vede tam naučná stezka, nedaleko je zřícenina hradu Lopata i vyhlídka Mariina skála. Více se o všech vodohospodářských projektech Lesů ČR dočtete zde: https://www.vracimevodulesu.cz/

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Lesy ČR