Pátek

24. května 2024

Nyní

12°

Zítra

11°

Svátek má

Národní přírodní rezervace Slanisko ovlivňují soli v podloží

15. 4. 2024

page.Name
Národní přírodní rezervace Slanisko je největším sedmihektarovým slaniskem u obce Sedlec, u největšího moravského rybníku Nesyt. Zdejší půdu ovlivňují soli v podloží. Rostliny, které tam rostou, se proto musí přizpůsobit těžkým podmínkám. Vyskytují se zde jen některé druhy, například hadí mord maloúborný, hvězdnice panonská nebo jitrocel přímořský.

V této lokalitě žijí také saranče slaništní nebo černopruhá, kobylka kuželohlavá či motýlek chobotníček slaništní. A jak se o rezervaci pečuje? Pasou se v ní koně, kteří svým pohybem i spásáním potlačují běžné druhy a pomáhají těm vzácným zajistit prostor pro růst. Místy se strhává drn, vytváří se rýhy bez vegetace, hloubí se mělké tůně nebo vyřezávají dřeviny. Díky tomu je tu více holé půdy důležité pro klíčení slanomilných druhů.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: NPR Slanisko