Pondělí

20. května 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Pálavská cesta pomůže s tvorbou ekologicky hodnotných krajinných trávníků

7. 4. 2024

page.Name
Správa Chráněné krajinné oblasti Pálava se spojila s firmou Agrostis Trávníky a výsledkem spolupráce je květnatá krajinářská směs osiva, která zohledňuje přirozenou skladbu jihomoravských suchých trávníků a současné potřeby místní krajiny.

Neprodukční směs se symbolickým názvem Pálavská cesta nalezne uplatnění v částech bezlesí územního systému ekologické stability, podél cest, v sadech a ve stromořadích, ale také například v extenzivních městských trávnících. Konkurenčně slabší trávníky částečně zapojenou porostu uplatnění dalších druhů šířících se z okolní krajiny. Bohatě zastoupené jeteloviny a byliny zase poskytují obživu a životní prostor pro hmyz i jiné drobné živočichy.

výsledný je při správné péči málo produktivní, nízký, odolný vůči suchu a nenáročný na údržbu. Předností směsi je také použití výhradně českých odrůd a soulad se standardy Agentur ochrany přírody a krajiny České republiky. Doporučený výsevek činí čtyři až pět gramů na metr čtvereční, přičemž směs je určena k použití pouze na rovinách, případně mírných svazích. Optimální termín výsevu je září. Vývoj porostu je s ohledem na druhové složení pomalý a může trvat až tři roky. Seč probíhá v běžných letech dvakrát ročně, a to vždy s vyhrabáním a odvozem pokosené biomasy. První seč se provádí v termínu metání trav, tedy na přelomu května a června, druhá seč v září.

Druhové složení první výrobní partie

Trávy 60 %  (9 druhů lipnicovitých): bojínek tuhý 3 %, kostřava červená dlouze výběžkatá Petruna 15 %, kostřava žlábkatá 5 %, kostřava drsnolistá Dorotka 12 %, lipnice smáčknutá 4 %, lipnice luční Slezanka 13 %, psineček obecný Polana 3 %, smělek štíhlý 1 %, tomka vonná 4 %.

Jeteloviny 20 %  (7 druhů bobovitých): čičorka pestrá Eroza 0,5 %, jetel luční Spurt 2 %, komonice bílá Meba 1 %, štírovník růžkatý Táborák 3 %, tolice dětelová Ekola 2 % , úročník bolhoj Pamir 7 %, vičenec ligrus Višňovský 4,5 %.

Byliny 20 %  (18 druhů 12 čeledí): čekanka obecná 1,2 %, divizna rakouská 0,3 %, dobromysl obecná 1,8 %, hlaváč bledožlutý 1,4 %, hvozdík kartouzek 1,5 %, chrpa čekánek 0,6 %, jitrocel prostřední 0,6 %, kopretina irkutská 3 %, kozí brada východní 0,3 %, krvavec menší 1,6 %, mochna stříbrná 1,2 %, mrkev obecná 0,5 %, pilát lékařský 0,5 %, řebříček obecný 1 %, svízel syřišťový 0,7 %, šalvěj hajní 2,1 %, třezalka tečkovaná 1,5 %, zvonek řepkovitý 0,2 %.

Daniel Kadaš
redakce@prirodatv.cz
Foto: Jan Miklín