Pondělí

20. května 2024

Nyní

18°

Zítra

17°

Svátek má

Soutok: Jedna příroda, jedna chráněná krajinná oblast, dvě petice

15. 4. 2024

page.Name
V souvislosti s plánovaným vyhlášením Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok se ve veřejném prostoru objevily hned dvě petice. Je patrné, že všem bezmála dvaceti tisícům jejich signatářů záleží na uchování přírody a krajiny v tomto území.

Petici používající o zajištění ochrany Soutoku podepsalo více než 15 tisíc signatářů. Druhá petice , ke které připojil podpis přes 3800 lidí, také podporuje zachování místního přírodního a kulturního dědictví pro další generaci, ale vymezuje se proti ochraně území formou vyhlášení chráněné krajinné oblasti. Zastoupení místních obyvatel je mezi signatáři obou petic období, je tak zjevné, že lidem na tomto jedinečném území záleží.

„Chráněná krajinná oblast Soutok nemá zahrnovat žádná města či vesnice. Během přípravy návrhu se podle připomínek subjektů upravovaly hranice a bližší ochranné podmínky tak, aby zajišťovaly co nejlepší péči o dochované přírodní a kulturní dědictví a zároveň se nedotkly běžného života místních obyvatel,“ vysvětluje místní ministerstvo životního prostředí Petr Hladík s tím, že v přírodě nejcennějších míst, jako jsou blízké lesy či nivní louky, kde by mohli být hospodáři ve své činnosti omezeni, mají nárok na náhradu újmy za ztížení hospodaření.

Jde třeba o ponechávání starých doupných stromů v lesích a šetrné hospodaření bez velkých holosečí či mozaikovité sečení luk, které prospívá například různým druhům hmyzu.„Máme za několik jednání k přípravě CHKO Soutok s představiteli obcí, místní veřejností, hospodáři, spolky a dalšími partnery , kterým jsme podrobně vysvětlovali všechny otázky s vyhlášením a všechny informace jsme průběžně zveřejňovali na  webových stránkách ,“ řekl Pavel Pešout z Agentur ochrany přírody a krajiny ČR.

Podle něj je ale patrné, že nejistota z neznámého nebo nejrůzněji mohou tam, kde se snaží důsledně chránit přírodu pro příští i příští generaci, na lidi opravdu působit. „Různá alarmistická sdělení znovu a znovu průběžně objasňujeme – v poslední době například informaci o tom, že vyhlášení CHKO ohrožuje přístup k pitné vodě ,“ dodal s tím, že informace jsou všem dostupné na soutok.nature.cz , kde jsou i kontakty pro případné další dotazy.

Ministerstvo životního prostředí s informacemi o zahájení řízení obeslalo v roce všechny subjekty, které podaly námitky. Nyní se o nich postupně rozhoduje. Tam, kde je to možné, se snaží vyhovět či hledat řešení. Podle termínu vypořádání všech námitek se bude odvíjet další harmonogram, tedy rozeslání do meziresortního připomínkového řízení a projednání ve vládě. Ministerstvo předpokládá, že nová CHKO Soutok by mohla být vyhlášena k 1. lednu příštího roku.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Petr Slavík, Facebook