Pondělí

20. května 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Šumavská mozkovka: čtenáři nejvíce ocenili výzkum hydrologické funkce pralesa

9. 4. 2024

page.Name
Již deset let se koná soutěž o nejlepší populárně naučný článek popisující výzkumy na území Šumavy zvaná Šumavská mozkovka. Aktuální jubilejní ročník prokázal, že tato soutěž je zajímavá nejen pro účastníky, ale také pro hlasující čtenáře.

Letos byly prezentovány články Ostnička pralesní, houbová perla Šumavská mykologa Jana Holce, Šumavští poutníci o jedné noze Jitky Horáčkové a Hydrologická funkce pralesa – Přirozený les, jakožto dobrý vodohospodář dua autorů Martina Vokouna a Vojtěcha Moravce. Právě posledně jmenovaný článek získal u veřejnosti nejvíce hlasů.

„Článek Martina Vokouna a Vojtěcha Moravce z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka z Prahy popisuje výzkum povodí v oblasti Národní přírodní rezervace Boubínský prales, v rámci které sledovali vodní poměry, srážky, průtoky a odtoky, aby zjistili, jak prales hospodaří s vodou. Zda zadržuje méně nebo více vody, než třeba les hospodářský,“ uvedl Jan Dvořák, mluvčí Správy Národního parku Šumava. Tento článek zaujal 81 čtenářů, kteří mu poslali svůj hlas. Jen o sedm hlasů méně, tedy 74, získal článek Šumavští poutníci o jedné noze Jitky Horáčkové z České zemědělské univerzity, Fakulty životního prostředí.

„Autorka v něm představuje zajímavosti ze života šumavských plžů, tedy šneků. Víte například, že se někteří šneci nechají zkonzumovat ptáky, kteří je ve svém trávicím traktu dokážou přenést na vzdálenost desítek kilometrů?“ zmiňuje jednu ze zajímavostí článku Dvořák. Šedesát čtenářů zaujal článek Jana Holce, mykologa Národního muzea v Praze, který ve svém textu představil jednu velmi vzácnou houbu ostničku pralesní, která se vyskytuje v podstatě pouze v polském národním parku Bělověž a v české Národní přírodní rezervaci Boubínský prales.

Populárně naučné články hodnotí také odborná porota složená ze zástupců všech čtyř národních parků České republiky. „Letošní ročník opět potvrdil stále se shodující vyrovnanost kvality příspěvků, přesto nás po všech stránkách nejvíce zaujal příspěvek Jana Holce. Cena poroty za článek o unikátním objevu ostníčky tedy putuje do Národního muzea,“ hodnotí předseda odborné poroty Tomáš Rothröckl, ředitel Správy NP Podyjí.

Všechny tři články podtrhují význam a hodnotu šumavských lesů a pralesů jako pilířů národního parku. „Zároveň potvrzují, že jsou nekonečným zdrojem jak pro vědecké poznávání, tak pro jeho přetavení do praktické péče a ochrany lesů i mimo chráněná území,“ dodává člen odborné poroty Jan Materna, který spolurozhodoval s Petrem Křížem, ředitelem NP České Švýcarsko, a Pavlem Hubeným, ředitelem NP Šumava. O vítězi hlavní ceny, keramické Šumavské mozkovky, kterou vytvořili žáci Základní školy v Borových Ladech, letos rozhodlo 215 hlasujících. V rámci slavnostního vyhlášení autoři soutěžních článků vylosovali hlasující Jiřina Dašková a Jakub Dousa, kteří obdrželi věcné ceny, a František Krause, jenž získal víkendový pobyt pro dvě osoby na Kvildě v ubytovacím zařízení Správy NP Šumava.

Šumavská mozkovna byla poprvé vyhlášena v roce 2014. Správa NP Šumava totiž chtěla poukázat na to, jak roztodivná Šumava je, kolik odborníků neustále zajímá a že dokáže rok co rok přinášet stále nové informace. „Šumava nás nepřestává překvapovat a poznávat ji je velmi dobrodružné, skvělé a zajímavé. Díky těm stovkám, kteří nepřestávají bádat, totiž zjišťujeme, jak rozmanitá je divoká příroda ao co všechno bychom přišli, kdybychom ji nezachránili. Jen je škoda, že se každý rok do Šumavské mozkovky vejdou pouze tři nebo pět článků. Naštěstí tu ale máme časopis Šumava, který sice nesoutěžně, ale o to zajímavě přináší nové poznatky o Šumavě čtyřikrát do roka,“ dodal Pavel Hubený, ředitel Správy NP Šumava.

Všechny soutěžní články jsou k dispozici zde: www.npsumava.cz

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: NP Šumava