Pondělí

20. května 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Z krabiček do trsů kostřav, okáči skalní se vracejí do Českého středohoří

18. 4. 2024

page.Name
Až 600 housenek motýla okáče skalního našlo nový domov na kopcích Oblík a Vraníky v lounské části Českého středohoří. Housenky na ně doputovaly v krabičkách až z Královéhradecka, kde probíhá jejich specializovaný odchov Českým svazem ochránců přírody JARO Jaroměř.

Okáč skalní dnes patří mezi kriticky ohrožené druhy a k jeho záchraně byl připraven  regionální akční plán. Jeho součástí je i vypouštění housenek na vhodná místa. Tento nenápadný motýl dříve obýval teplé skalnaté oblasti po celé České republice. Po druhé světové válce se však zásadně změnilo zemědělské využívání krajiny. Zmizelé hospodaření na špatně přístupných svazích kopců, zejména volná pastva ovcí a koz. Kvůli tomu okáči skalní postupně mizeli z celé republiky, až zůstala poslední populace na Rané v Českém středohoří.

„Tam okáči přežili díky rogalistům, paraglidistům a turistům, kteří sešlapávali vrchol kopce a bránili tak jeho zarůstání. Motýl totiž potřebuje pro své přežití mozaiku plochy bez vegetace a rozvolněných trsů kostřav, kterými se živí jeho housenky​​​​​​,“ uvedl Vladimír Dolejský, ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která regionální akční plán pro okáče skalního realizuje.

Vypouštění housenek, ale i vajíček a dospělých jedinců probíhá v Českém středohoří od roku 2015. Předcházela mu dlouhodobá péče o zdejší stepní vrchy. Bylo nutné na nich vyřezat náletové dřeviny, zbavit se nepůvodních druhů, vyhrabat vrstvy staré trávy a udržovat jejich travnaté stráně pomocí šetrného kosení a pastvy. Významně k tomu pomohly projekty LIFE+ Stepi Lounského středohoří a LIFE České středohoří. Díky tomu se dnes setkáme s okáčem skalním na několika kopcích a jeho populace je v Českém středohoří odhadována až na několik tisíc jedinců. Od letošního roku přispěje k podpoře tohoto motýla nový projekt ​​​​Prospective LIFE, který má za cíl zlepšit ochranu nejohroženějších druhů rostlin, hub a živočichů v naší zemi.

Aktuálně probíhají pokusy o návrat okáče skalního i na stepní lokalitě na území Prahy, Českého krasu, Mohelenské hadcové stepi a v litoměřické části Českého středohoří. Do budoucna je zvažován jeho možný návrat i na Pálavu. Přípravu ​​​​​​záchranných programů  či  regionálních akčních plánů, jako je ten na okáče skalního, zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Slouží k záchraně ohrožených druhů na celostátní či regionální úrovni a často se zaměřují na tak zvané deštníkové druhy, ochrana může pomoci řadě jiných ohrožených rostlin, hub a živočichů s podobnými nároky na prostředí.

Dospělí okáči se líhnou v červenci, samice kladou vajíčka v srpnu a září. Přibližně za dva týdny se vylíhnou housenky, které se živí trávou kostřavou. Přezimují, zakuklí se až následující červen, motýli kukly opustí zhruba po čtyřech týdnech. S předstihem se líhnou samci. Ti se pak stahují na vrcholcích kopců a čekají na samice, aby se s nimi mohli pářit. Dospělý motýl se může dožít zhruba 60 dní.

Za posledních 60 let v zemi vyhynulo 19 druhů denních motýlů, polovina zbylých 142 druhů je ohrožená. Současná podoba krajiny, která je na jedné straně obhospodařovaná příliš intenzivně a na druhé straně zatěžuje, jim nevyhovuje. Součástí projektu Prospective LIFE je přepracování regionálního akčního plánu pro okače skalního na celostátní záchranný program a současně druhá příprava dalších regionálních akčních plánů pro ohrožené motýly, například pro modráska komonicového, okače metlicového nebo modráska východního.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Václav John, Ondřej Nitsch