Pátek

24. května 2024

Nyní

12°

Zítra

11°

Svátek má

Mendelova univerzita v Brně už rok spolupracuje s Lesy České republiky

2. 5. 2024

page.Name
Memorandum o pětileté spolupráci podepsal Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP Křtiny) se státním podnikem Lesy České republiky (Lesy ČR) loni v červnu. ŠLP Křtiny v lesích Mendelovy univerzity (MENDELU) dlouhodobě hospodaří v souladu s adaptační strategií na změnu klimatu, jež spočívá v pěstování lesů prostorově, věkově i druhově rozrůzněných.

O své zkušenosti s přestavbou stejnorodých lesů na lesy bohatě strukturované se už bezmála rok dělí s kolegy z Lesů ČR. Probíhá jejich postupné proškolování, nácvik pěstebních zásahů na tréninkových plochách a konzultace konkrétních situací v lesním hospodaření. Na území lesů MENDELU byli loni proškoleni všichni lesní správci a pracovníci ředitelství Lesů ČR.

Ústředním tématem vzájemných setkání byla přestavba stejnorodých lesů na lesy s bohatou strukturou, jako jedno z hlavních lesnických opatření pro adaptaci lesů na klimatickou změnu. „Naši spolupráci a odborné praktické semináře velmi ocenují. Diskuse přímo v terénu je nejúčinnější a opět se tím potvrzuje, že je lepší jednou vidět než desetkrát slyšet,“ řekl Dalibor Šafařík, generální ředitel Lesů ČR.

Školení a konzultace pokračují i ​​​​letos. „Uskuteční se celkem deset školení pro revírníky z jednotlivých lesních správ z celé republiky. Nosným modelem hospodaření se ukazuje Dauerwald středních poloh v kombinaci smrk, jedle, buk, javor a další přimíšené dřeviny,“ přiblížil letošní plány Lumír Dobrovolný ze ŠLP Křtiny. Někteří z lesních správců Lesů ČR se po školeních rozhodli nabyté poznatky vyzkoušet v lesních celcích, jež spravují.

„Přírodní podmínky těchto lesů se ale v porovnání s podmínkami v univerzitních lesích liší, proto s našimi kolegy konzultujeme pěstební postupy přímo v místech, kde hospodaří. Nejčastěji používané postupy výchovy a obnovy stejnorodých porostů, zejména metody silné úrovňové probírky pomocí cílových stromů a uplatnění výběrových principů těžby v praxi. Nejvíce se osvědčilo vyznačování zásahů na demonstračních plochách, kde místní personál může tyto praktické postupy trénovat, “  vysvětlil praktické postupy spolupráce Dobrovolný.

Společná setkání lesníků ŠLP Křtiny a Lesů ČR se konala na lesních správách (LS) Vítkov, Jindřichův Hradec a také lesním závodě Židlochovice a LS Buchlovice, pod něž spadá obnova lesních porostů v oblasti Ždánického lesa a Chřibů. Do koncepčního řešení obnovy lesních porostů ve zmíněných lokalitách se zapojí i ředitel ŠLP Křtiny Tomáš Vrška.

„Na vybraných lesních porostech, kde se iv současnostiaří s maximálním využitím přirozené obnovy, chceme přidat více variant nepasečných hospod, které lze v prostoru kombinovat. Tým vznikne v krajinném měřítku mozaika, která podpoří zachování biodiverzity a zároveň je s ohledem na klimatickou změnu produkčně bezpečnější než klasické modely pasečného hospodaření.“

V souvislosti s obnovou porostů v těchto cenných papírech lesních celků na jihu a jihovýchodě Moravy se realizují také terénní školení personálu LS Bučovice, Luhačovice a Oblastního ředitelství jižní Morava odborníky ŠLP Křtiny. Tématu bude věnována i plánovaná květnová konference za účasti vědců a zástupců obcí rozkládajících se na území Ždánického lesa a Chřibů.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: ŠLP Masarykův les Křtiny