Pátek

24. května 2024

Nyní

12°

Zítra

11°

Svátek má

Teplo a sucho: Protipožární semafor v Českém Švýcarsku už sepnul

5. 5. 2024

page.Name
Vzhledem k tomu, že letošní brzké jaro doprovázelo minimum srážek, Národní park (NP) České Švýcarsko stojí před mimořádně teplým a suchým rokem. Pro tuto turistickou sezonu proto Správa NP přijala další protipožární opatření. Možnosti návštěvníků v období s vyšším požárním rizikem nastavuje stupeň výstrahy vyhlašovaný Českým hydrometeorologickým ústavem.

Počet strážců přírody se zvětší, k dispozici mají kromě vybavení pořízeného již v loňském roce také vlastní dron s termokamerou. Správa parku ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem připravila také unikátní mapový podklad pro chytrá mobilní zařízení, který v případě požáru usnadní vedení hasičského zásahu.

„Bezpečnosti návštěvníků i místních obyvatel věnujeme trvale velkou pozornost, stejně jako jako ochraně zdejší přírody. V případě propuknutí požáru je ohroženo obojí, vzniku požáru je důležité předcházet. Osvědčená opatření z dřívějších období nadále udržujeme a doplňujeme je o další, abychom v případě potřeby byli nejlépe připraveni,“ řekl Petr Kříž, ředitel Správy NP České Švýcarsko.

Od vzniku národního parku v roce 2000 do současnosti hořel les na jeho území v celkem 82 případech, kde ve většině případů šlo o lidské zavinění. Správa parku proto ke konci dubna přijala opatření, které v závislosti na aktuálním stavu požárních výstrah vydávaných Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) pružně omezuje či uvolňuje možnosti využívání chráněného území návštěvníků. Uvedená opatření vstoupilo v platnost 26. dubna. První požární výstraha, která pro návštěvu národního parku znamená omezení vstupu do lesa v nočních hodinách, byla vyhlášena 29. dubna.

Opatření má „semaforový charakter“ a nastavuje pravidla pro využívání území Národního parku České Švýcarsko během turistické sezóny tímto způsobem:

  • V případě, že ČHMÚ není vydána žádná výstraha, mohou návštěvníci území národního parku využívat v rámci stanovení návštěvním řádem bez dalších omezení. Návštěvní řád Národního parku České Švýcarsko rozdělávání ohňů či kouření v přírodním prostředí zakazuje, tento zákaz se vztahuje například i na používání kempingových vařičů. 

  • Při vyhodnocení stupně požární výstrahy (podle metodiky ČHMÚ označovaného jako hlášení NÍZKÝ, žlutá barva na mapě výstrah na stránkách  www.chmi.cz)  pro návštěvníky automaticky vstupuje v platnost noční zákaz vstupu do lesa národního parku v čase od 22. do 6. hodiny. Smyslem omezení je předcházet vzniku požárů v souvislosti s ilegálním nocováním a rozdělováním ohňů na území národního parku.

  • Při vyhlášení druhého stupně požární výstrahy (podle metodiky ČHMÚ označovaného jako VYSOKÝ, oranžová na mapě výstrah na stránkách www.chmi.cz) automaticky vstupuje v platnost noční zákaz vstupu do lesa národního parku v čase od 22. do 6. hodiny, její pohyb je navíc omezen pouze na značené turistické trasy. Smyslem omezení je co nejvíce zúžit oblast možného vzniku požáru, při současném zachování dostupnosti cílů národního parku.

V souvislosti s vyhlášením prvního stupně požárního nebezpečí Správa Národního parku České Švýcarsko aktivovala tak zvané monitorovací hlídky. Jejich činnost probíhá v opakované kontrole území z míst s dalekým výhledem, a to vždy ve večerních a brzkých ranních hodinách. V případě, že by hlídky zaznamenaly kouř vycházející z lesa, zalarmují příslušné složky záchranného systému. 

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: NP ČŠ