Pondělí

20. května 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

V programu Péče o krajinu 2024 uspěly projekty za více než 26 milionů korun

14. 5. 2024

page.Name
Finance pomohly ochraně obojživelníků během jarních tahů. Dotaci získaly také projekty v místech s výskytem zvláště chráněných druhů, kde je potřeba ruční kosení nebo pastva. Příjem žádostí v podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) pro letošní rok probíhal netradičně už loni v listopadu a prosinci.

To umožňuje plynulé financování akcí, které je třeba dělat brzy na jaře. Všichni žadatelé nyní mají vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace a po provedení jarních prací mohou žádat o zaplacení vynaložených nákladů. V podprogramu PPK B bylo podáno 424 žádostí za téměř 30,3 milionu korun. Po vyhodnocení a schválení regionálními pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR bylo podpořeno celkem 381 žádostí za zhruba 26 milionů korun .

Podprogram je určen pro investiční projekty na podporu biologické rozmanitosti a ekologické stability krajiny do výše 250 tisíc korun na jednu žádost. Kromě opatření na ochranu jarních migrací obojživelníků žadatelé nejčastěji podávají projekty na sečení křovinořezy, sekačkami či pastvu na lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů. Stejně jako v předchozích letech jsou podporovány i akce na ošetření památných nebo významných stromů. V minulém roce se z finančních prostředků podprogramu PPK B podařilo zabezpečit tahové cesty pro migraci obojživelníků ve Středočeském kraji .

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Jan Kouřil