Úterý

23. července 2024

Nyní

14°

Zítra

16°

Svátek má

Voda na Broumovsku I: Vzniklo několik stromořadí i nové tůně

2. 5. 2024

page.Name
Projekt Voda na Broumovsku I dospěl do finále. Díky němu bylo v broumovském regionu vybudováno několik nových tůní včetně uceleného vodního biotopu, a byla vysázena i nová stromořadí. Projekt, za kterým stojí Strategická rada regionu Broumovsko, je financován z norských fondů a jeho partnerem je Krajinohled.

Projekt navazuje na adaptační strategii na klimatickou změnu, která byla v minulých letech zpracována pro území šesti obcí na Broumovsku - Broumov, Otovice, Martínkovice, Police nad Metují, Bukovice a Žďár nad Metují. Tyto dokumenty jsou souhrnem možných opatření pro ochranu vody v krajině. Problémy, které aktuální klimatická změna přináší, se totiž projevují nejen ve formě silných přívalových dešťů a následných povodních či epizod suchých v letních měsících, ale také poklesem hladiny spodních vod a vysycháním krajiny.

Na základě přírodě blízkých opatření navržených v těchto studiích bylo díky projektu Voda na Broumovsku I převážně na pozemcích obce Otovice a města Broumov vysázeno 196 stromů, 540 keřů a vyhloubeno 12 tůní o celkové vodní ploše více než 3000 metrů čtverečních. 

Podle koordinátorky projektu Hany Colby ze Strategické rady regionu Broumovsko v rámci tohoto roku trvajícího projektu se podařilo zrealizovat vytipovaná blízká opatření na území Otovic a Broumova. V Otovicích konkrétně šlo o vytvoření vodního biotopu za obecním úřadem, vybudování soustavy tůní v úvoze u obecní cesty směrem na Šonov ao výsadby stromořadí nedaleko hranic s Polskem. V Broumově byla doplněna alej podél areálu Hobra a započata první etapa větrolamu u cesty směrem na Rožmitál.

Kromě samotných realizací bylo součástí projektu jednání s místními vlastníky pozemků vhodných pro další realizace, díky čemuž byla navázána spousta slibných partnerství pro další projekty tohoto typu,“ uvedla koordinátorka projektu. Bližší informace naleznete zde: https://srrb.broumovsko.cz/projekty/voda-na-broumovsku-i

Kateřina Ostradecká
redakce@prirodatv.cz
Foto: Tomáš Valašek