Úterý

23. července 2024

Nyní

14°

Zítra

16°

Svátek má

Zákon, který by lesy připravil na teplé klima, má zásadní připomínky

1. 5. 2024

page.Name
Podle Hnutí DUHA má osm ministrů, deset krajů a osm dalších připomínkových míst zásadní připomínky k návrhu ministra zemědělství Marka Výborného, který by lesy připravil na teplé klima. Deset po sobě následujících měsíců trápí nejen lesy míra oteplování, která láme rekordy. Hnutí DUHA upozornilo ministerstvo zemědělství, že jím předložený návrh novely lesního zákona nadcházející oteplování téměř ignoruje.

V meziresortním řízení podalo zásadní připomínky směřující k adaptaci lesů na změnu klimatu, ochranu lesních půd a biodiverzity ministerstvo životního prostředí, ministr pro legislativu, ministerstvo pro místní rozvoj i další více než dvě desítky krajů a organizací. Řízení k novele zákona o lesích skončilo 22. března. Hnutí DUHA podalo 57 připomínek navrhujících lepší péči o les v době klimatické změny.

Své připomínky týkající se lepší ochrany lesů poslalo i dalších 25 organizací, ministerstev a krajů. Zásadní připomínky zaslali ministru Výbornému vědci z iniciativy Vědci pro les. Ministerstvo zemědělství řeší, zda jim vyhoví, již přes pět týdnů. Ministerstvo totiž navrhovalo vypustit vyhlášku, která by zajišťovala, že pro ochranu lesních půd i klimatu a biodiverzity se budou v lesích nechávat vybrané stromy na dožití i k zetlení a na ohrožených půdách těžební zbytky. Proti tomuto zřeknutí se povinnosti stanovené poslaneckou sněmovnou se vymezilo ministerstvo životního prostředí (MŽP), pro místní rozvoj (MMR) a ministr pro legislativu.

MMR i Krajský úřad Středočeského kraje se ohrazují proti vypuštění povinnosti vysazovat určený minimální podíl listnáčů a jedlí, tedy tak zvané meliorační a zpevňující dřeviny v nestátních lesích. Délku doby zalesnění a zajištění porostu, aby se lesy mohly obnovit z přirozeného zmlazení a byly odolnější, navrhují dále prodloužit MMR, ministr pro legislativu, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Maximální velikost holosečí, která ničí lesní půdu, by měla být v zákoně snížena podle Krajského úřadu Jihomoravského kraje, ministra pro legislativu a MMR.

Návrh ministerstva zemědělství, aby se lesy zvláštního určení, například k prioritní ochraně přírody, rekreaci a lesy ochranné musely fakticky vyhlašovat každých deset let, se pro zbytečnou s tím spojenou byrokratickou zátěží setkal s kritikou napříč širokým spektrem připomínkujících organizací. Na potřebu ve státních lesích jasně stanovit hospodaření ve prospěch veřejných funkcí lesů upozorňují ministr pro legislativu i MMR.

Výrazný odpor se rovněž projevil vůči navrženému vymezení plateb za ekosystémové služby. U ní ministerstvo zemědělství jasně nezaručilo, jaké další činnosti ve prospěch klimatu a přírody podpoří, a že tedy nepůjde jen o černou díru na peníze ze státního rozpočtu. Výhrady k vymezení ekosystémových služeb má ministr pro legislativu, MMR, ministerstvo obrany, Krajský úřad Středočeského kraje i kraje Vysočina.

Jak tvrdí Hnutí DUHA, již deset měsíců na planetě zažíváme nejteplejší měsíce v měřené historii, proto ve svých připomínkách k návrhu lesního zákona apelovalo na ministerstvo, že „musí na tuto situaci dostatečně reagovat, a to s ohledem na zmírnění změny klimatu i přizpůsobení budoucích porostů děkuji za změnu klimatu během následujících let.“ V březnu před ministerstvem zástupci zorganizovali happening, během kterého předali své připomínky vrchnímu řediteli sekce lesního hospodářství Patriku Mlynářovi.

Po vypořádání připomínek bude ministerstvo zákon předkládat Legislativní radu vlády, ministerstvo počítá s platností vyhlášeného zákona od 1. ledna příštího roku. Podle Jana Skalíka z kampaně Zachraňme lesy, celkem 57 připomínek Hnutí DUHA je rámovaných tím, že návrh lesního zákona nenaplňuje potřebu přizpůsobit lesy soustavnému oteplování, ale dokonce jde spíše opačným směrem. „Ministr by měl zaručit, že v lesích nebudou vznikat rizikové a často i velmi ošklivé monokultury a bude v nich zůstávat dostatek těžebních zbytků pro ochranu biodiverzity i klimatu,“ uvedl.

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, doufá, že ministerstvo zemědělství nebude ignorovat připomínky vědců, Hnutí DUHA, ministerstvo životního prostředí, pro místní rozvoj, obranu a ministra pro legislativu, které směřují k adaptaci lesů na změnu klimatu. „Podle ministrstev také nelze připustit, aby platby za ekosystémové služby byly černou dírou na peníze. Řada krajů zároveň oponuje zvýšení byrokracie, pokud by se každé desetiletí musely znovu vyhlašovat lesy zvláštního určení a lesy ochranné,“ dodal.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto