Pondělí

15. července 2024

Nyní

26°

Zítra

24°

Svátek má

Elektrárna Počerady chce prodloužit výjimku a vypouštět nadlimitní množství rtuti

8. 1. 2024

page.Name
Současná emisní výjimka pro rtuť v hnědouhelné elektrárně Počerady má končit u dvou kotlů 30. června letošního roku, pro jeden kotel 31. prosince a pro poslední dva 30. června roku příštího. Provozovatel ji chce u všech kotlů prodloužit až do konce dubna roku 2027.

Ekologické organizace Greenpeace, Hnutí DUHA a expertní skupina Frank Bold považují uznávání takové výjimky (žádost o prodloužení současné emisní výjimky) za nepřijatelné a v rozporu se zákonem. Organizace se nyní do správního řízení o výjimce přihlásí. Elektrárnu Počerady koupila skupina Sev.en Energy od polostátní firmy ČEZ. Původně ji měla převzít letos . Firmy se ale domluvily na předání už ke konci roku 2020. Důvodem pro rychlejší předání elektrárny měla být podle vyjádření nového vlastníka paradoxně příprava na včasné splnění emisních limitů.

Již první emisní výjimka pro Počerady byla udělena s tím, že v době jejího trvání provozovatel nainstaluje filtrační technologii, aby limity splnil. Pokud provozovatel prodloužení výjimky nezíská, bude muset na dvou blocích snížit emise a zajistit splnění limitů. O prodloužení však budou nyní rozhodovat úředníci Ústeckého kraje, proti jejichž rozhodnutím mohou účastníci řízení podat odvolání k ministerstvu životního prostředí. Současná vláda přitom ve svém programovém prohlášení na straně 50 uvádí, že chce výjimky umožňující znečišťování ovzduší omezovat.

Emisní limity, které platí od roku 2021, nařizují znečišťovatelům nevypouštět více než sedm mikrogramů rtuti na metr krychlový spalin. V současnosti může elektrárna Počerady kvůli udělené výjimce vypouštět 28 mikrogramů rtuti na metr krychlový, reálně však v letech 2021 a 2022 elektrárna dosahovala emisní koncentrace ve výši 15 - 17 ug/m3. Nová výjimka má mít limit v rozmezí 22 a 26 ug/m3, takže pokud úředníci výjimku udělí, může se dokonce stát, že v budoucnu bude elektrárna vypouštět více rtuti než nyní. Absolutní množství emisí rtuti se ročně pohybovalo v rozmezí 338 až 339 kilogramů za rok, což je více než trojnásobek maximálního množství, které by Počerady mohly vypouštět, kdyby výjimku plnily (76 - 112 kg/rok).

Podle Jiřího Koželouha, vedoucího energetického programu Hnutí DUHA, elektrárna dostala před několika lety výjimku z emisních limitů a stala se jedním z největších zdrojů toxické rtuti do ovzduší, proto, aby do termínu, který si sám provozovatel stanovil, znečišťování rtutí snížila. „Žádost o návaznou výjimku o další dva roky je tedy absolutní drzost a bezohlednost k životnímu prostředí a zdraví lidí. Jde o klasickou salámovou metodu. Napřed výjimka na tři až čtyři roky, nyní prodloužení na šest. Co by asi tak přišlo potom? Že by další prodloužení? Úřady takový přístup nesmí tolerovat, “ uvedl.

Eliška Beranová, právnička expertní skupiny Frank Bold, řekla, že provozovateli elektrárny Počerady byla v roce 2021 udělena emisní výjimka, aby získal dodatečný čas na instalaci potřebných technologií k odstraňování rtuti. „Již tehdy jsme upozorňovali, že rozhodnutí o výjimce neobsahuje dostatečné záruky, které by provozovatele opravdu vedly k úpravám elektrárny v požadovaném časovém úseku. To se nyní plně projevilo - provozovatel po dobu trvání výjimky nic nedělal a nyní pouze žádá o delší výjimku. Takový postup je zjevně v rozporu se smyslem zákona o integrované prevenci. Divila bych se, pokud by krajský úřad takovou výjimku znovu povolil,“ dodala.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Facebook Hnutí DUHA, Facebook 7.cz