Čtvrtek

29. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Greenpeace si stěžuje na plán kácení ve vzácných bučinách v Krušných horách

29. 1. 2024

page.Name
Organizace Greenpeace podala stížnost k veřejnému ochránci práv kvůli postupu Ústeckého kraje a ministerstev životního prostředí a zemědělství při schvalování a přezkumu lesních hospodářských plánů pro lesy na území Evropsky významné lokality Východní Krušnohoří.

Organizace poukazuje na pochybení jednotlivých úřadů při schvalování lesních hospodářských plánů, které umožňují narušování vzácných starých bučin rozsáhlou těžbou. Úřady podle Greenpeace mají zajistit potřebnou ochranu vzácných lesů tím, že zruší nezákonně schválené lesní hospodářské plány a nové plány budou schvalovat pouze po řádném posouzení jejich dopadů na evropsky významnou lokalitu. Zároveň by podle Greenpeace měl stát zajistit budoucnost místních lesů vyhlášením chráněného území s vyššími stupni ochrany.

Organizace si stěžuje, že Ústecký kraj schvaluje lesní hospodářské plány v rozporu se zákonem na ochranu přírody a při projednávání nápravy je nečinný. Ministerstvo zemědělství jeho postup poté potvrzuje. Lesní hospodářské plány platí i přes svou zjevnou nezákonnost a úřady tvrdí, že není možnost, jak tuto situaci změnit. Greenpeace si kvůli tomu stěžuje také na nedostatečnou podporu ochrany přírody ze strany ministerstva životního prostředí, které nebylo schopné tento problém napravit.

Svou stížnost adresují zástupci Greenpeace ombudsmanovi, neboť nevidí jinou možnost, jak donutit úřady k lepšímu postupu při schvalování lesních hospodářských plánů a odstranění nezákonně schvalovaných lesních hospodářských plánů, které jsou přitom pro hospodaření v lesích i pro jejich ochranu zásadní. Lesní hospodářské plány stanovují hospodaření v lese na dalších deset let včetně například objemu těžeb dřeva. V případě evropské významné lokality se k nim musí vyjadřovat krajský orgán ochrany přírody, který by měl posoudit jejich dopady a vydat k nim souhlasné nebo nesouhlasné závazné stanovisko.

Greenpeace si stěžuje na nedostatečné posuzování vlivu lesních hospodářských plánů na přírodu, kdy se například nezohledňují kumulativní vlivy všech pokračujících těžeb. Lesní hospodářské plány jsou navíc Krajským úřadem Ústeckého kraje schvalovány i v případě, že k nim stejný úřad vydá nesouhlasné stanovisko z pohledu ochrany přírody. U některých lesních hospodářských plánů došlo k vydání stanoviska po zákonné lhůtě nebo k němu nedošlo vůbec. Přestože jsou některé lesní hospodářské plány zjevně nezákonné, Krajský úřad Ústeckého kraje a ministerstvo zemědělství ani žádosti a upozornění, mimo jiné ze strany ministerstva životního prostředí, nekonají a lesní hospodářské plány neruší.

Nedávná analýza Agentury ochrany přírody a krajiny přitom varuje, že pokud se bude hospodařit podle schválených plánů, zmizely by v Evropské významné lokalitě Východní Krušnohoří téměř všechny nejstarší porosty vzácných bučin. Během příštích deseti let by došlo ke snížení zastoupení lesů nad 161 let z 9,5 až na 0,6 procenta. Podobné je to u lesů starších 130 let souhrnně, kde by došlo k poklesu ze 17,9 na 9,3 procenta.

Podle Nikol Krejčové, koordinátorky kampaně Greenpeace za záchranu starých lesů, hrozí, že přijdeme o ty nejcennější lesy Krušných hor. Velké objemy těžeb, jak uvedla, se v lesních hospodářských plánech stále objevují a Ústecký kraj není schopen omezit. Když odbor prostředí téhož úřadu vydá z důvodu přílišného ničení přírody nesouhlasné stanovisko, odbor zemědělství přesto plán schválí.

Některé lesní hospodářské plány jsou zjevně nezákonné, přesto se nedaří zrušit. Mnohokrát jsme se tuto situaci pokusili změnit, ale kvůli zlovůli úředníků se nám to nepodařilo. Proto jsme se rozhodli na nezákonné a nesprávné postupy stěžovat ombudsmanovi. Doufám, že se jeho úřad zastane ochrany přírody v Krušných horách a postaví se proti zjevnému porušování zákonů,“ řekla.

Analýza Agentur ochrany přírody a krajiny ČR navrhuje, aby byla na území Evropské významné lokality vyhlášena rozsáhlá Národní přírodní rezervace o velikosti větší než 1000 hektarů , kde se dosavadní hospodářské lesy změnily na lesy zvláštního určení. Oblast by měla překrýt připravovaná Chráněná krajinná oblast Krušné hory. Organizace Greenpeace tento návrh podporuje. Varuje však, že stát musí zajistit, aby místní lesy ničily a ve velkém káceny, dokud území nedostane potřebnou ochranu, například právě rušením či úpravami lesních hospodářských plánů.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto