Sobota

20. dubna 2024

Nyní

Zítra

-2°

Svátek má

Lesy České republiky obnovily dvě nádrže v Českém lese

18. 1. 2024

page.Name
Rekonstrukci dvou nádrží dokončily Lesy České republiky (LČR) v Chráněné krajinné oblasti Český les. První z nich za 6,4 milionů korun u obce Bystřice u Bělé nad Radbuzou a druhou za bezmála 1,8 milionů korun v údolí Lesního potoka u přírodní památky Na Kolmu.

I projekty financované z podnikového programu Vracíme vodu lesu zmírní dopady klimatické změny a zlepší místní ekologické podmínky. „Ve všech lesních nádržích, které budujeme a obnovujeme, chceme zachytit povrchovou vodu a vytvořit životní podmínky pro vodomilné rostliny a živočichy. Jsou ale také zdrojem vody při hašení požáru,“ řekl Tomáš Hofmeister, vedoucí Odboru vodního hospodářství LČR.

V lesích u Bystřického potoka podnik obnovil vodní nádrž U Trojky, kterou v minulosti poškodily povodně. Rekonstrukci prováděly LČR od loňského srpna do října. Nejprve se ze zátopy vytěžil sediment a poté došlo k obnově hráze a instalaci nového požeráku s ocelovou lávkou. „Kvůli bezpečně převedení velké vody jsme v levé části hráze zřídili z betonových prahů, kamenné dlažby a rovnaniny bezpečnostní přeliv,“ uvedl Tomáš Rau, vedoucí správy toků pro povodí Berounky.

V části nádrže také vzniklo mělké pásmo pro vodomilné živočichy a nad ním vodohospodáři vybudovali dvě neprůtočné zemní tůně s valy z pařezů, v nichž zimují obojživelníci. Nádrž nyní pojme až 6200 metrů krychlových vod. Druhá nádrž zvaná U Jána se nachází nedaleko přírodní památky Na Kolmu v mělkém údolí Lesního potoka. Z původní historické nádrže se dochovala jen protržená hráz porostlá smrky.

Od jara 2022 do loňského podzimu tady vodohospodáři obnovovali spodní výpusť a bezpečnostní přeliv z přírodních materiálů, jako jsou kamenné prahy, rovnanina a dřevěné fošny. Osazovali taky požerák s výpustným potrubím a svahy nádrže opevnili kameny. V zátopě vytvořili rozsáhlé rašelinné pásmo. U břehů záměrně zůstalo mrtvé dřevo, kmeny a pařezy s kořeny obrácenými vzhůru, aby byla atraktivní lokalita pro řadu živočišných druhů. Nádrž dnes pojme až 4800 metrů krychlových vod.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Lesy ČR