Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Mlýnský rybník na Lednicku se dočká opravy, kádiště je v havarijním stavu

12. 1. 2024

page.Name
Součástí národní přírodní rezervace Lednické rybníky je Mlýnský rybník, který je od výlovu v listopadu minulého roku vypuštěn. Ukázalo se totiž, že jeho kádiště je v havarijním stavu. Po nezbytném geodetickém zaměření nyní probíhá projektování. Rybník spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).

„Oprava je nutná, bez funkčního kádiště se nedá rybník prakticky slovit. Pokud bychom ji nechali v současném stavu, mohla by být ohrožena i manipulace s vodní hladinou. Jako vlastník máme povinnost se o vodní dílo starat tak, aby bylo bezpečné a provozuschopné,“ uvedl Pavel Trnka z AOPK. Když se ukázalo, že se kádiště musí opravit, rybník se po výlovu nezačal napouštět. „O tuto vodu bychom totiž při opravě přišli. Proto ji akumulujeme v horních rybnících Lednické soustavy, odkud si ji po opravě přepustíme do Mlýnského rybníka,“ popisuje další postup Vlastimil Sajfrt z téže agentury.

Nyní se plánuje, že se Mlýnský rybník spustí v jarních měsících, ale hladina bude zhruba o metr níže než loni. Uskuteční se totiž částečné letnění rybníka. „Vytvoří se tím vhodné podmínky pro specifické druhy rostlin a hnízdění některých druhů ptáků. Rybník nezůstane bez ryb, rybí obsádka bude uzpůsobena plánované nižší hladině. V dalším roce se rybník opět celý plní na normální hladinu,“ představuje plány Sajfrt.

Rozhodnutí, že se Mlýnský rybník nebude napouštět ihned po výlovu, přispělo díky mrazivému počasí počátkem prosince av lednu k eliminaci invazních druhů ryb, například karase stříbřitého. Dříve byl tento způsob hospodaření na rybnících běžný, označuje se jako zimování. Některé rybníky, včetně těch produkčních, se zimují dodnes. Problémem však je, že kvůli teplému zimám většinou nedojde k potřebnému promrznutí, které rybníkům prospívá.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Vlastimil Sajrt