Úterý

18. června 2024

Nyní

23°

Zítra

26°

Svátek má

Novou ředitelkou Státního pozemkového úřadu se stala Svatava Maradová

2. 1. 2024

page.Name
Chce zlepšit spolupráci s obcemi, hledat provozní úspory a otevřít diskuzi o financování pozemkových úprav. To jsou plány Svatavy Maradové, která se dnes stala novou ředitelkou Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Do funkce ji uvedl ministr zemědělství Marek Výborný.

Mezi priority nové ředitelky patří už zmíněná užší spolupráce s obcemi, městy nebo zemědělci při realizaci pozemkových úprav, ale například je Ředitelstvím silnic a dálnic při přípravě veřejně prospěšných staveb. Chce také otevřít debatu nad novými možnostmi financování pozemkových úprav. Státní pozemkový úřad disponuje mimořádnými kompetencemi v oblasti tvorby krajiny a zlepšování podmínek života na venkově.

„Proces pozemkových úprav nahlíží na venkovský prostor komplexně a nabízí koncepční řešení pro udržitelný rozvoj území jak z pohledu snižování negativních dopadů klimatických změn, tak i uspořádání vlastnictví či prostupnosti krajiny. Jde o technicky i odborně náročný proces, který trvá několik let. Považuji proto za nezbytné, aby Státní pozemkový úřad poskytoval průběžnou a cílenou podporu všem účastníkům řízení, stejně jako zástupcům obcí a měst,“ nastínila ředitelka Maradová.

Zlepšení komunikace SPÚ s jeho nejdůležitějšími partnery očekává od nových ředitelů i ministerstva zemědělství Marek Výborný. „Práce pozemkového úřadu se týká každodenního života mnoha lidí, je proto nezbytné, aby úřad aktivně vysvětloval své kroky a byl v každodenním kontaktu s odbornou i laickou veřejností. Peníze, které přes SPÚ investujeme do krajiny, ji mění k lepšímu a pomáhají krajině adaptovat se na změnu klimatu,“ řekl při uvedení nových ředitelů SPÚ ministr Výborný.

Novou ředitelku čeká také debata o financování pozemkových úprav. „Ty jsou dlouhodobě omezené výkyvy velkých finančních prostředků jak pro realizaci, tak pro realizaci. Proto bych také ráda otevřela diskusi o jejich stabilizaci a nových možnostech financování,“ uvedla Maradová.

Mezi priority nové ředitelky SPÚ patří také větší spolupráce s Ředitelstvím silnic a dálnic či Správou železnic při majetkoprávní přípravě veřejně prospěšných staveb. Novela zákona o SPÚ v roce 2016 přinesla také možnost budování rezerv pozemků státu pro dlouhodobé rozvojové programy státu schválená vláda. V tomto trendu chce Svatava Maradová pokračovat a spolupracovat na jejím utváření s ústředními orgány státní správy.

V nejbližším období stojí před SPÚ další významné úkoly. Jde například o revizi zemědělských pachtů či převzetí zemědělských pozemků nedostatečně identifikovaných vlastníků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a zajištění jejich správy. Celkem jde přitom o 90 tisíc položek.

Svatava Maradová v minulosti již ve vedení SP působila, proto považujeme za aktuální chod rovněž zefektivnění vnitřního úřadu a transformaci úřadu. „Mým cílem bude chod úřadu optimalizovat tak, abychom eliminovali zbytečnou byrokracii. Musíme hledat úsporná opatření, která ale nebudou na úkor kvality poskytovaných služeb,“ dodala Maradová, podle níž je efektivní výkon státní správy zásadní pro následnou činnost obcí a měst, zemědělců a dalších aktérů, kteří působí v české krajině.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Facebook SPÚ