Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

Nový běh odborného kurzu Ovocný strom v krajině odstartuje v březnu

8. 1. 2024

page.Name
Oblíbený odborný kurz Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně s názvem Ovocný strom v krajině letos vstoupí do již 17. ročníku. Tento vzdělávací kurz z oblasti mimoprodukčního ovocnářství se uskuteční od března do listopadu, aby pokryl co nejširší vegetační období života ovocného stromu v průběhu roku.

Účastníci kurzu absolvují pět třídenních bloků, to je celkem 15 výukových dnů v termínech: 7. – 9. března; 11. – 13. dubna; 20. – 22. června; 26. – 28. září; 7. – 9. listopadu. Cílem organizátorů kurzu je poskytnout účastníkům co nejvíce teoretických i praktických informací z oblasti problematiky pěstování ovocných stromů v krajině.

Do přednáškové činnosti se zapojí řada odborníků různých specializací. Výuka obvykle probíhá střídavě na dvou místech, v Lednici av Brně. Terénní výuka bude připravena v souladu s tématy jednotlivých bloků. Na konci kurzu získám frekventanti oficiální certifikát o absolvování kurzu.

Pozvánka

Přihláška do kurzu

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: MENDELU