Pondělí

15. července 2024

Nyní

26°

Zítra

24°

Svátek má

Silnici na Šerlich je třeba udržovat průjezdnou za použití inertního posypu

19. 1. 2024

page.Name
Údržba silnice z Deštné v Orlických horách na Šerlich by měla probíhat za stejných podmínek jako dosud. Vyplývá to z rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) k žádosti o povolení výjimky z ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí. Žádala o ni organizace Údržba silnic Královéhradeckého kraje, která chtěla provádět na tomto úseku chemický posyp cesty.

Podle Davida Rešla z AOPK ČR ze zákonného zákazu solení v chráněných částech přírody je možné v odůvodněných případech udělit výjimku. „Žádost jsme pečlivě posuzovali. Neobsahuje žádné údaje, které by naznačovaly, že současný způsob údržby, tedy pluhování a inertní posyp, vede k vyšší nehodovosti či problémům při průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému. Vzhledem k tomu, že se týká jen úseku po Šerlich, je zjevné, že jde o komfortnější přístup k několika rekreačním objektům a parkovišti, nikoli o dopravní obslužnost Zaorlicka. Zvážili jsme veřejné zájmy a přihlédli ik nesouhlasnému stanovisku obce Deštné v Orlických horách,“ vysvětlil Rešl.

V současné době je možné v Chráněné krajinné oblasti Orlické hory chemicky udržovat úseky některých komunikací II. třídy, které zajišťují základní dopravní obslužnost obcí včetně bezpečné dostupnosti pro vozidla integrovaného záchranného systému. V případě úseku Deštné v Orlických horách – Šerlich však potřeba tohoto přístupu nebyla doložena. S používáním chemického posypu v tomto úseku nesouhlasí obec Deštné v Orlických horách, Přátelé Bedřichovky, vznikla i petice, kterou podepsala řada místních obyvatel. Proti rozhodnutí AOPK ČR je možné podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Josef Hájek, Facebook