Pondělí

15. července 2024

Nyní

26°

Zítra

24°

Svátek má

Vědci našli v Krušných horách nejstarší buk v republice, starý je přes 470 let

15. 1. 2024

page.Name
Nachází se v Krušných horách na svahu Jánského vrchu u Horního Jiřetína a začal růst v 16. století, kdy na českém trůnu seděl první zástupce rodu Habsburků a roste v hospodářském lese.

Řeč je o stromu objeveném vědci z České zemědělské univerzity, kterým je nejstarší buk v České republice, jemuž je více než 470 let. Po kampani Greenpeace od roku 2021 tak zvanou smluvní ochranu a je v bezzásahovém režimu, již s Ústeckým krajem uzavřel tehdejší majitel, firma IH Farm Olgy Chabr Grillové. Nyní les patří firmě Forestlaan.

Vědci z Katedry ekologie lesa informovali o objevení nejstaršího buku minulý týden. Věk stromu určili pomocí počítání letokruhů z odebraného vývrtu, z něhož odhalili stáří 459 let, dalších minimálně 11 letokruhů zbývalo ve středu kmene, který vývrt minul. Strom je však starší než 470 let, protože možná i několik desítek let rostl do výšky půl metru, odkud byl vývrt odebrán. Na první pohled přitom není strom podle vědců nijak nápadný, protože má podobnou velikost jako další, mladší stromy v jeho blízkosti.

Z informací letokruhů vědci zjistili také průběh růstu stromu. Odhalili například prudký růst stromu v letech 1609, 1697, 1807 a ještě později, včetně začátku 20. století, kdy byl stromu již přes 360 let. V těchto letech nejspíše došlo k otevření zástinu stromu kvůli pádu nebo vykácení stromů okolo něj. Organizace Greenpeace upozornila na kampaň na ochranu krušnohorských bučin po upozornění místních občanů na rozsáhlé a holosečné kácení firmy IH Farm u Horního Jiřetína. Výzvu Greenpeace za větší ochranu tohoto území podepsalo přes 12 tisíc lidí. Organizace kvůli kácení buků a vysazování nepůvodních dřevin podala podnět na Českou inspekci životního prostředí, která potvrdila, že majitel se dopustil prohřešků, a udělila mu napomenutí.

Organizace Greenpeace upozorňovala, že smluvní ochrana území měla být uzavřena nejpozději v roce 2014. Smluvní ochranu nakonec Ústecký kraj s majitelem uzavřel až o sedm let později v roce 2021 po intenzivní kampani Greenpeace. I když organizace požadovala bezzásahovost na celém území, zónou bez zásahů byla vyhlášena pouze jeho třetina. Nyní se obává, aby po deseti letech vlastník smluvní ochranu nevypověděl a nejstarší český buk nepokácel. Podle Greenpeace území potřebuje trvalou ochranu, kterou by mohlo zajistit vyhlášení připravované Chráněné krajinné oblasti Krušné hory s dostatečným rozsahem bezzásahových a nejpřísněji chráněných zón.

Nikol Krejčová, vedoucí kampaně Greenpeace za záchranu starých lesů, je potěšena , že nález nejstaršího buku republiky v Krušných horách dokazuje, jak významná oblast to je z hlediska ochrany přírody i historického dědictví. Zároveň ji však znepokojuje skutečnost, že kácení místních porostů pokračuje od téměř všech vlastníků včetně státního správce Lesů ČR. I les, v němž se nachází nejstarší buk v zemi , je hospodářský.

„Kdyby tedy neplatila smluvní ochrana, za kterou jsme vedli kampaň, mohl by být pokácen. Leckteří lesníci by ho označili za přestárlý a vykáceli by ho kvůli tak zvané obnově lesa. Staré lesy jsou přitom centra biodiverzity a pomáhají nám překonat klimatickou krizi, mimo jiné zadržování velkého množství uhlíku. Proto, že se podaří co nejdříve vyhlásit trvale a dostatečnou ochranu Krušných hor, která zajistí zachování místních vzácných lesů i pro další generaci,“ dodala.

(hyš-lh)
redakce@prirodatv.cz
Foto: KEL