Pondělí

15. července 2024

Nyní

26°

Zítra

24°

Svátek má

Vyšel nový standard Péče o stromy jako biotop vzácných druhů organismů

23. 1. 2024

page.Name
Opatření na podporu ohrožených druhů, zejména hmyzu, mohou být někdy v konfliktu s ochranou dřevin před jejich poškozováním. To vedlo k přípravě nového standardu SPPK E02 005 Péče o stromy jako biotop vzácných druhů organismů. Vymezuje situace, za kterých může převažovat zájem na přežití konkrétních ohrožených druhů nad ochranou vybraných jedinců dřevin.

Standard obsahuje také seznam všech legislativních limitů, na které je možné při provádění opatření narazit. Dále zahrnuje příklady vhodných opatření na podporu ohrožených druhů a postup přípravy projektu, kterým se má zájem o realizaci opatření řídit. Realizace projektů v souladu s tímto standardem je jednou za podmínek získání finanční podpory z národních i evropských dotačních programů resortu životního prostředí. Standard slouží také jako podklad pro hodnocení kvality a prospěšnosti takových projektů.

S chválené standardy péče o přírodu a krajinu: https://www.nature.cz/platne-standardy

(haš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Jiří Neudert