Středa

17. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Zakoření pařeziny v zákoně? Chtějí kácet dřevo na topení i pestrou přírodu

18. 1. 2024

page.Name
Nedávno ukončený výzkumný projekt zaměřený na shrnutí poznatků k výmladkovým lesům v České republice umožnil formulovat požadavky pro nadcházející změnu lesního zákona. Legislativa totiž pařezení donedávna téměř znemožňovala a lesní zákon nadále komplikuje zavedení tohoto alternativního způsobu lesního hospodaření.

Pařezení je výhodné pro malé vlastníky lesů, kteří potřebují snadno získat dřevo na topení. Zároveň podporuje ohroženou přírodní biodiverzitu. V publikaci Odrůstat ze svých pařezů tým osmi autorů přibližují hlavní přínosy hospodaření ve výmladkových lesích i dosavadní problémy a bariéry, které s tímto hospodařením souvisejí. Autoři upozorňují, že výmladkové lesy vzniklé z výmladků na pařezech předchozí generace stromů oproti nyní rozšířenému lesnickému hospodaření přinášejí několik výhod.

S hospodařením v pařezinách jsou spojené kvůli přirozeným schopnostem některých listnatých dřevin obrážet z pařezů minimální či nulové náklady na založení a správu lesa. To je zvláště v období rozpadu nákladně vypěstovaných monokultur zcela zásadní faktory pro ziskovost či vůbec kladnou ekonomickou bilanci v lesnictví. Pařeziny mají zároveň výrazné přínosy pro zachování pestrosti motýlů a dalších ohrožených druhů hmyzu a květin rostoucích v lesích. Přírodní pestrost v lesích patří mezi ty nejvíce ohrožené, právě protože tradičně převládající způsob hospodaření pařezením nyní téměř vymizel.

Pařeziny také představují ulehčení hospodaření pro vlastníky malé rozlohy lesa, protože kácení dříví na otop je možné zajistit bez mechanizace, a zároveň získávat dřevo z lesa každoročně. Udržitelné vytápění dřevem je stále častěji preferováno lidmi na venkově kvůli nižším nákladům. Tyto nesporné výhody ve větším detailu popisuje i nedávno vydaná odborná kniha Výmladkové lesy. Ekologie, hospodaření, historie a estetika. Autoři uvádějí, že i když je nyní způsob přechodu na pařezinové hospodaření dostupnější, není dostatečně zrovnoprávněný mimo jiné i v rámci lesního zákona, který je orientován především na průmyslově založené pěstování lesů.

Hnutí DUHA vyzvalo ministra zemědělství Marka Výborného a jeho úřední aparát, aby bez odkladu předložili novelizaci lesního zákona do mezirezortního připomínkového řízení a zohlednili v ní nezbytné požadavky pro hospodaření v pařezinách, protože pařezení může výrazně zlepšit i průměrný zdravotní stav českých lesů a přispět k jejich adaptaci na změnu klimatu. Návrhy na usnadnění pařezení byly ministeru Výbornému předány i v rámci vědy zpracovaného Plánu pro zdravé lesy, který zahrnuje 43 návrhů a doporučení.

Podle Radima Hédla, botanika z Akademie věd ČR a hlavního redaktora publikací, pařezina zajišťuje udržitelnou produkci dřeva na různé účely a zároveň nabízí rozmanité životní podmínky mnoha druhů organismů. Martin Šrámek, expert na výmladkové lesy z Mendelovy univerzity, uvedl, že pařeziny vznikají opakovaným kácením stromů v poměrně krátkých časových intervalech. Stromy v pařezinách se obnovují prostřednictvím výmladků z pařezů a kořenů. Rychlá a nenákladná obnova pařezin může být zásadní v období sucha a nadcházejícím oteplení.

„Ministr zemědělství Marek Výborný by měl urychleně přenést diskuzi změny v lesním zákoně z kanceláře ministerstva do mezirezortního připomínkového řízení. Bez toho zůstanou malí vlastníci lesů, kteří nemají své vlastní lobbisty, opět nevyslyšeni. Lidé si chtějí kácet dřevo na topení, není zase ostrouhat,“ dodal k této problematice Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Radim Hédl, Markéta Chudomelová, Martin Šrámek