Pátek

23. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Budou novely mysliveckého a lesního zákona plánem pro zdravé lesy?

2. 2. 2024

page.Name
Ministerstvo zemědělství finišuje s přípravou novel mysliveckého a lesního zákona. Měly by pomoci nastoupit cestu k uzdravení našich lesů. Hnutí DUHA konfrontovalo změny mysliveckého zákona, které předložil ministr Marek Výborný, s Plánem pro zdravé lesy, a konstatuje, že významnou část opatření navržených ekologickou organizací novela obsahuje.

Pokud by je takto schválili poslanci, učinili tím zásadní krok k umožnění obnovy pestrých a odolnějších lesů, které nyní ničí přemnožená spárkatá zvěř. Ekologická organizace s napětím očekává, zda ozdravit české lesy pomůže i novela lesního zákona. Její návrh ministerstva zatím k diskusi nepředložilo. Loni v říjnu představilo Hnutí DUHA Plán pro zdravé lesy zahrnující 43 návrhů a doporučení změn legislativy, finanční podpory a zadání s Lesy ČR pro zlepšení odolnosti českých lesů vůči změně klimatu a jejich zdraví. Zdravotní stav českých lesů je přitom dlouhodobě nejhorší v Evropě.

Představení Plánu pro zdravé lesy vyvolalo reakci mimo jiné i Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM), jehož podrobný komentář uvádí návrhy Hnutí DUHA. V detailním stanovisku VÚLHM obecně souhlasí s požadavkem na účinná opatření pro snížení škod zvěří na lesích, s tlumením populace jelena siky ve volné přírodě as požadavkem na zrovnní oprávnění všech hospodářských způsobů obhospodařování lesů. S Hnutím DUHA se obecně shoduje i na potřebu přirozené obnovy lesů a pěstování pestrých lesních ekosystémů se silnou retenční, hydrickou i vodohospodářskou funkcí lesů. Také se s hnutím shoduje na stropě agrolesnických systémů na zemědělské půdě a potřebě srozumitelných pravidel pro vlastníky lesů.

VÚLHM zároveň dodal nesouhlas s některými návrhy, jako například vyjmutím chráněných druhů ze seznamu zvěře, zrušením lhůt pro zalesnění a zajištění obnovovaných ploch či plošného zákazu frézování a štěpkování. Hnutí DUHA vítá věcnou debatu nad předloženými návrhy a vzhledem k tomu, že u některých z nich došlo ke zřetelnému nedorozumění, na stanovisko VÚLHM podrobně v přiloženém dokumentu reaguje, své návrhy obhajuje i podrobněji a zároveň vyžaduje otevřenost navrhovaných úprav společně dále diskutovat.

Navazujícím krokem nyní bude podrobné jednání o zákoně o lesích, jehož úpravy Plán pro zdravé lesy předpokládá. Přitom je nutné, aby se oba zákony dostaly do sněmovny co nejdříve, urychleně se objevilo škodám na lesích, obnovu a zároveň stát dotuje miliardami korun. Podle Jaromíra Bláhy, odborníka na lesy kampaně Zachraňme lesy, d iskuze o předložených návrzích je cenná. „Plán pro zdravé lesy jsme ostatně připravovali ve spolupráci s akademiky, lesníky i vlastníky lesů. Plán pro zdravé lesy je nyní potřeba zohlednit také při aktuální přípravě novel lesního zákona,“ řekl.

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, si zase v áži věcných debat o návrzích Plánu pro zdravé lesy. Hnutí DUHA zároveň těší, že před těmito odborně zpracovanými návrhy ministerstva zemědělství nezavírá dveře, ale některé již do připravovaného zákona o myslivosti řeší. „Aby se skutečně ozdravily české lesy, měly by být ale včas zohledněny i všechny návrhy týkající se přípravy lesního zákona. Předložení lesního zákona nestojí nic v cestě,“ dodal Skalík.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Hnutí DUHA