Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

Ceny Agentury ochrany přírody a krajiny uděleny, jedna putuje do Krkonoš

2. 2. 2024

page.Name
Již tradičně v souvislosti s konferencí Vybrané problémy naší přírody a krajiny se letos pošesté udělovaly Ceny Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Cenu v kategorii Osobnost si odnesl Jan Sobotka, senátor a dlouholetý starosta Vrchlabí. V kategorii Počin ji získali Jan Hošek, Jiří Petr a Marian Polák, tři tvůrci, kteří svými filmy přibližují krásy přírody veřejnosti.

Ceny předával dlouholetý děkan Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity Vladimír Bejček a ředitel AOPK ČR František Pelc, který uvedl, že se p říroda nedá dlouhodobě chránit bez spolupráce s lidmi, kteří v krajině žijí. Při tom zmínil, že Krkonošský národní park patří mezi turisticky nejvíce zatížená chráněná území nejen v České republice, ale i ve světě.

„Spolupráce jeho správců a obcí je dlouhodobě korektní a konstruktivní, se snaží hledat mezi ochranou přírody a udržitelným rozvojem obcí. Velkou zásluhu na tom má právě Jan Sobotka, dlouholetý starosta Vrchlabí, předseda Svazku měst a obcí Krkonoš a také senátor. Patří mu dík a doufám, že podobná spolupráce bude čím dál častěji i dalších chráněných území,“ řekl ředitel Pelc.

Trojice oceněných filmových tvůrců podle Pelce napomáhá tomu, že i tuzemská veřejnost může vnímat, že česká příroda přináší podobně zajímavé tajemství jako ta, kterou vidí ve filmech Davida Attenborougha. „Kdo neviděl Planetu Česko, Planetu Praha či Jeseníky – království horské divočiny, měl by to určitě napravit. Jsou to filmy, které ukazují nejen přírodní krásy, ale i to, že je důvod se zastavit a dívat se kolem sebe,“ vysvětlil Pelc pro udělení Ceny AOPK ČR právě těmto filmařům.

Cena AOPK ČR se uděluje na základě doporučení Rady této agentury. Chce upozornit na zajímavé osobnosti či počiny, které pomáhají zlepšit stav naší přírody. V roce 2018 získalo ocenění Arcibiskupství pražské za šetrné lesní hospodaření na Rožmitálsku a manželé Burešovi za celoživotní přínos pro ochranu a výzkum přírody v Jeseníkách. V roce 2019 to byla firma ZEMSPOL za šetrné zemědělské hospodaření v Moravském krasu a Petr Moucha za celoživotní práci pro naši přírodu, zejména pro ochranu lesů.  

Za rok 2020 si ocenění odneslo Povodí Moravy za některé revitalizační a renaturační projekty v povodí řeky Moravy Dyje, v kategorii Osobnost byly oceněny dvě jedinečné ženy – Jarmila Kubíková a Dana Bartošová. Ve čtvrtém ročníku získal cenu Pivovar Radegast za reklamní spot s motivem pastevce a vlka a za podporu projektů, které se zaměřují na zadržování vody v krajině a péči o beskydské louky. Cenu v kategorii Osobnost si odnesl za celoživotní práci profesor Karel Šťastný. V roce 2023 byli oceněni Tomáš Vrška a Školní lesní podnik Křtiny, v kategorii Osobnost Bedřich Moldan. Nominace pro další ročník může zaslat kdokoli do konce března. Nominace zasílejte na adresu karolina.sulova@nature.cz, více o Ceně AOPK ČR najdete zcela dole na stránce O nás .

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: AOPK ČR