Pondělí

20. května 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

K odstraňování trampských tábořišť se přistupuje podle jejich dopadu na přírodu

9. 2. 2024

page.Name
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) zmapovala tábořiště tam, kde bylo podezření, že jde podle stavebního zákona o „černé“ stavby, obeslala příslušné stavební úřady a majitele pozemků. Za nelegální stavby byla označena dvě tábořiště, obě byla odstraněna.

Táboření mimo vyhrazená místa zakazuje v chráněných krajinných oblastech zákon o ochraně přírody a krajiny, rozdělování ohňů také například lesní zákon. Odpovědnost za stav pozemků mají primárně jejich vlastníci. Tramping má na Kokořínsku dlouhodobou tradici, v posledních letech ale množství k táboření využívaných míst narostlo, pravděpodobně i v souvislosti s covidovou pandemií.

V roce 2022 bylo odstraněno šest problematických tábořišť. Poté AOPK ČR rozdělila tábořiště na tři kategorie podle toho, jaký mají dopad na přírodu. V první fázi mělo být zrušeno 14 tábořišť, z toho nechala loni odstranit 12, další dvě uklidil vlastník pozemku. Po skončení této etapy agentura situaci vyhodnotí a stanoví další postup. Zároveň hledá cestu, jak lidem umožnit, aby v přírodě mohli nocovat legálně v místech, kde je vliv takových aktivit zanedbatelný. 
 
„Nelze samozřejmě tolerovat nelegální černé stavby s montážní pěnou a nepořádkem, na druhé straně pár kmenů pod převisem nemusí pro přírodu znamenat nic fatálního. Záleží vždy na konkrétním místě či ročním období. Při snaze o lepší komunikaci se AOPK ČR soustředí také na posílení strážní služby. To, zda se skutečně podaří jedinečnou přírodu Kokořínska zachovat, záleží totiž hlavně na lidech,“ uvedli ochránci přírody.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: CHKO Kokořínsko – Máchův kraj