Čtvrtek

29. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Letošní leden, globálně nejteplejší měsíc. V České republice teplotně normální

10. 2. 2024

page.Name
Copernicus Climate Change Service (C3S), který je jednou ze šesti tematických služeb poskytovaných v rámci programu Evropské unie Copernicus se zaměřením na střednědobé předpovědi počasí, publikoval pravidelnou měsíční zprávu z pozorovaných změn v globální teplotě vzduchu, mořském ledu a hydrologických proměnných.

Zpráva upozorňuje na mimořádně teplý leden letošního roku. Údaje publikované v této zprávě jsou založeny na počítačových analýzách využívajících měření z družic, lodí, letadel a meteorologických stanic po celém světě. Tato zpráva, mimo jiné uvádí, že leden roku 2024 byl dosud nejteplejším podle průměrné průměrné teploty vzduchu (13,14 °C), která byla o 0,70 °C vyšší než dlouhodobý průměr v letech 1991 až 2020. Byl o 0,12 °C teplejší než dosud globálně nejteplejší leden 2020.

Na území České republiky byl letošní leden hodnocen jako teplotně normální, střídala se však velmi teplá a chladná období. Průměrná měsíční teplota vzduchu na území republiky (-0,5 °C) byla o 0,9 °C vyšší než normál 1991 až 2020. Srážkově byl měsíc na hranici normálního a nadnormálního měsíce. Srážkově bohatý byl především začátek měsíce, kdy pokračovala povodňová situace z konce loňského roku, která doplnila zásoby mělkých podzemních vod.

Leden 2024 byl tak osmým měsícem v řadě, který se umístil jako dosud globálně nejteplejší zaznamenaný příslušný měsíc. V Evropě se teplota vzduchu za leden 2024 pohybovala od hodnot výrazně pod hodnotami v severských zemích až po hodnoty nad hodnotami normálu na jihu kontinentu. Ve velké části Evropy byl leden na srážky bohatší než normál. Bližší informace včetně rozsahu mořského ledu a srážek v rozsahu naleznete zde: https://climate.copernicus.eu/press-releases a https://climate.copernicus.eu/climate-bulletins

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: ČHMÚ