Pátek

23. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Lovecký potok na Jihlavsku zadržuje vodu přírodních meandrech

12. 2. 2024

page.Name
Kdysi uměle napřímené koryto levobřežního přítoku Loveckého potoka v přírodním parku Rybníky v Pouštích na Jihlavsku loni vodohospodáři z Lesů České republiky (LČR) vrátili do meandrů. Kromě toho vyhloubili pět tůní a vytvořili mokřady. Díky projektu dotovanému 2,26 miliony korun Evropskou unií zůstává voda v krajině.

Práce na 1643 metrech čtverečních trvalek od září do prosince. „V korytě je i mrtvé dřevo, které zajišťuje stabilitu dna i to, že se nebude více zahlubovat. Kmeny navíc poskytují úkryt živočichům,“ říká Pavel Hopjan, vedoucí správy toků pro povodí Dyje z LČR. Mělký nivní pás s tůněmi vyhovuje mokřadním zvláště chráněným rostlinám jako je puchýřka útlá nebo živočichům, například kuňce obecné.

Aby se vytvořily biotopy pro vodomilné rostliny a živočichy, jsou na levém břehu toku čtyři neprůtočné tůně a vpravo jedna průtočná. Části kmenů a větví tvoří dvě broukoviště. Více se o programu Vracíme vodu lesu a všech vodohospodářských projektech Lesů ČR dočtete zde: www.vracimevodulesu.cz .

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Lesy ČR