Čtvrtek

29. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Mezi nejvýznamnější investiční akce patří ochranné hráze Bohumín – Pudlov

1. 2. 2024

page.Name
Investiční akce ve výši zhruba 439 milionů korun, z toho 238 milionů z vlastních zdrojů a zbytek z dotací ministerstev zemědělství a životního prostředí i ze spolupráce s OKD plánují v letošním roce vodohospodáři.

Jde o stavby protipovodňové ochrany, revitalizační stavební projekty, odstraňování důlních a povodňových škod. Těmi hlavními jsou ochranná hráz Bohumín – Pudlov nebo modernizace nádrží Baška. Zároveň se hlavně věnují přípravě protipovodňových opatření na řece Opavě včetně nádrží Nové Heřminovy. Jiřího Tkáče, ředitele státního podniku Povodí Odry, potěšilo, že s e bude pokračovat v budování zmíněných protipovodňových hrází, kdy už byla písemně potvrzena dotace ministerstva zemědělství v celkové výši 300 milionů korun, které budou rozloženy do tří let.

Stavební práce tedy mohou pokračovat a měly by být ukončeny v roce 2026. „Dále se věnujeme protipovodňové ochraně na řece Opavě v Nových Heřminovech, kdy nyní probíhá příprava projektové dokumentace pro stavební povolení pro nádrž Nové Heřminovy,“ uvedl. Celkové předpokládané náklady na ochranu hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín - Pudlov jsou ve výši 411,9 milionu korun, které budou financovány z velké části z dotačního programu ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi V. etapa.

V rámci projektu odstraňování důlních škod se od minulého roku staví nový jez Ráj na řece Olši v kilometru 25 640, jehož financování je zajištěno z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Odry ve výši 38,5 milionu korun, kdy se na financování ze 47 procent podílu OKD . Celkové náklady stavby, která by měla být ukončena v roce 2025, budou ve výši 86,3 milionu korun.

Kromě protipovodňové ochrany se zaměřujeme na přírodě blízké projekty. Právě letos by mělo být zahájeno zprůchodnění spádových objektů v kilometrech 31,3 a 32,4 na řece Odře, Jistebník, Košatka nad Odrou do Chráněné krajinné oblasti Poodří, které umožní volnou migraci živočichů v řece,“ prozradil Břetislav Tureček, ředitel státního podniku Povodí Odry.

Celkové náklady ve výši 60,6 milionu korun budou financovány z operačního programu životního prostředí v letech 2024 až 2026. „Přes složité klimatické podmínky pokračujeme v rekonstrukci vodního díla Baška na řece Baštici, která by měla být ukončena v příštím roce s celkovými náklady ve výši 129,8 milionu korun, jež hradí státní podnik Povodí Odry z vlastních zdrojů,“ dodal ředitel.

Mimo to vodohospodáři budou letos pokračovat v odstraňování povodňových škod, které vznikly při přívalové povodni v roce 2021 na bystřině Bělé v Bělé pod Pradědem – Domašov v Jeseníkách. Je předpoklad, že tyto stavební práce budou dokončeny v roce 2026. Vodohospodáři se během celého roku věnují údržbě vodních toků a jimi spravovaných vodních děl, které provádějí, pokud možná blízkým způsobem.

(hyš-šv)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Povodí Odry