Středa

17. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Nový standard přispěje k větší péči o přírodu a krajinu

17. 2. 2024

page.Name
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky zveřejnila nový standard k vytváření územního systému ekologické stability (ÚSES), který má sloužit ke sjednocení dokumentace plánů a projektů ÚSES s Metodikou vymezování Územního systému ekologické stability.

Nový standard definuje jednotnou strukturu a podrobnosti výstupů dokumentace plánů a projektů ÚSES v souladu se zmíněnou metodikou vydanou ministerstvem životního prostředí v roce 2017. Zároveň určuje rozsah služeb poskytovaných autorizovanými projektanty. Schválené standardy péče o přírodu a krajinu jsou zde: https://www.nature.cz/platne-standardy

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Jan Miklín