Úterý

21. května 2024

Nyní

20°

Zítra

18°

Svátek má

Ochránci přírody provedli sčítání vodních ptáků na Berounce a dalších tocích

9. 2. 2024

page.Name
Zaměstnanci Agentury ochrany přírody a krajiny, Regionálního pracoviště Střední Čechy, na začátku letošního roku provedli tradiční sčítání vodních ptáků na řece Berounce a vybraných drobných tocích.

V rámci monitoringu byly sledovány také pobytové stopy bobra evropského a přítomnost dalších druhů na vodu vázaných savců, především nutrie říční a vydry říční. 

Celkem bylo v úseku Berounky mezi obcemi Zvíkovec a Srbsko načítáno 897 kachen divokých, 607 kormoránů velkých, čtyři kormoráni malí, 46 volavek popelavých a jedna volavka bílá, 20 labutí velkých, 218 morčáků velkých, 13 potápek malých, 12 racků, sedmchtavců, tříhlavých ledňáčků říčních, tři orli mořští, dvě vydry a 38 nutriií. Dále bylo na Rakovnickém potoce načítáno 59 kachen divokých, čtyři ledňáčci, čtyři volavky popelavé, dva skorci vodní a 13 nutrií.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz

Foto: CHKO Křivoklátsko