Sobota

20. dubna 2024

Nyní

Zítra

-2°

Svátek má

Opět otevřený grantový program Stromy podpoří výsadbu nových stromů

13. 2. 2024

page.Name
Blíží se jaro a s ním i výsadba nových stromořadí. Nadace ČEZ 1. února opět otevřela oblíbený grantový program Stromy. Žadatelé mohou využít až 150 tisíc korun na výsadbu stromů, alejí či obecních sadů. Žádosti o finanční příspěvek v grantu Stromy přijímá Nadace ČEZ od 1. do 29. února.

Zájem o grant Stromy je stále velký. Obce, ale i neziskové organizace či zájmové spolky, mohou získat až 150 tisíc korun na výsadbu zeleně. Přestože v přijatých žádostech stále převažují zejména projekty výsadby alejí a stromořadí, čím dál častěji se objevují i ​​​​další nápady. Obce například obnovují bývalé nebo zakládají nové obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozelňují náměstí okrasnými dřevinami.

Stromy nepatří jen do lesa, ale i do měst. Čím více studií navíc dokazuje, že vedle zmírňování klimatických dopadů jsou pro lidi důležité ovlivňující pohled psychického zdraví stromy dále stres a napětí, navozují pocity štěstí a uklidňují. Proto nás velmi těší, že můžeme k návratu stromů i do zástavby pomáhat,“ uvedla Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ. Kdo chce stihnout jarní výsadbu, musí podat žádost během letošního února, další kolo grantu proběhne v létě.

Na východě Čech mají nové stromořadí například v Ohnišťanech, kde byl výsadbou stromů a keřů obnoven sad v místech, kde původně rostl. Dobrovolníci společně vysadili na 87 stromů a 450 keřů převážně krajových odrůd. Na výsadbu přispěla Nadace ČEZ částkou 85 tisíc korun. V Trutnově, v aleji na Kryblici, přišlo 30 nových stromů, zde nadace přispěla 149 582 korun. Současná alej tím byla prodloužena o hrušně, švestky a višně.

V Helvíkovicích vysadili 300 metrů živého plotu, který oddělil frekventovanou silnici od komunikace pro pěší a cyklisty. Zde byl příspěvek 114 500 korun. V obci Telecí proběhla výsadba nových stromů a keřů v blízkosti základní a mateřské školy. Vznikl tam nejen odpočinkový, ale i výukový prostor pro děti i dospělé. Příjemné prostředí pro odpočinek, relaxaci a pozorování přírody si místní pochvalují . Příspěvek nadace činil 100 790 korun.

V Královéhradeckém kraji projektů Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 46 částí téměř 4,8 korun. Loni dostala grant osm žadatelů a částka přesáhla 800 tisíc korun. V Pardubickém kraji bylo v témže roce podpořeno 26 projektů částkou přes 2,8 milionu korun. Minulý rok dostal grant tři žádosti a částka na výsadbu dosáhla 330 tisíc korun. V Kraji Vysočina to bylo dokonce 85 projektů s částkou bezmála 7,8 milionu korun. V roce než se stromy sázely na 19 místech a částka se vyšplhala na více 1,5 milionu korun.

(hyš-šlb)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Nadace ČEZ