Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

16°

Svátek má

Světové unikáty v rezervaci, stala se z ní výkladní skříň ochrany přírody

16. 2. 2024

page.Name
Rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice se může pochlubit hned dvěma světovými unikáty. Díky využívání zkušeností ze zahraničí se stala první rezervací na světě, kde se vyskytují všechny tři klíčové skupiny velkých kopytníků Evropy, tedy zubr evropský, divoký kůň a zpětně šlechtěný pratur. Kromě toho je jediným místem na světě, kde se prokazatelně vyskytuje vzácný korýš hrotnatka neočekávaná. Tento druh perloočky loni objevili překvapení vědci při výzkumu tůní, které svojí činností udržují velcí kopytníci.

„Bývalý vojenský prostor Milovice byl ještě před několika lety známý spíše jako místo černých skládek a mizející biodiverzity. Vznik rezervace tento dlouhodobě negativní trend zastavil a otočil. Nyní je naopak tato lokalita dávána za příklad, jak lze rychle a nízkonákladovým způsobem obnovit biologickou rozmanitost na rozsáhlém území,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.

Právě rozsáhlé vědecké výzkumy, které se v rezervaci od počátku jejího vzniku realizují, ukázaly, jak účinným nástrojem je přirozená pastva velkých býložravců v péči o krajinu. Nejlépe to ilustrují rostoucí počty nejvzácnějších rostlin na území pastevní rezervace, ohroženého hořce křížatého. Počty jeho semenáčků vzrostly díky pastvě velkých kopytníků na sledované části území za sedm z let z pouhých 55 na 3109 rostlinek.

„Na několika místech jsme napočítali více než sto semenáčů, v jednom případě dokonce přes tři sta,“ popisuje průběh posledního sčítání Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. K podobně rychlé obnově populace došlo díky velkým kopytníkům také u nejvzácnějšího druhu motýla v rezervaci, modráska hořcového Rebelova. Jeho počty se zvýšily o 170 procent.

Díky výborným výsledkům v péči o krajinu i atraktivní kombinaci s velkými kopytníky se milovická rezervace stala součástí oficiálního programu českého předsednictví v EU i předních mezinárodních vědeckých konferencích pořádaných v posledních letech v České republice. „Milovice jsou mezinárodně nejznámější projekt tohoto typu u nás. Právě o návštěvu Milovic se zajímalo nejvíce účastníků mezinárodní biogeografické konference pořádné v lednu v Praze,“ potvrdil David Storch z Centra pro teoretická studia, společné pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR.

Velký zájem vědců podle něj dokumentuje také to, že se ve vědecké sféře věnuje velkým býložravcům a jejich vlivu na ekosystémy stále větší pozornost. Uznání vědecké komunity je společně s mnoha prestižními oceněními satisfakcí pro milovickou rezervaci, která jako první svého druhu v České republice musela překonat řadu nesnází a nepochopení. Ředitele České krajiny potěšilo, že se z původně okrajového, alternativního tématu stal během deseti let existence milovické rezervace jedním z hlavních proudů v ochraně přírody. Zatím alespoň na mezinárodní úrovni.

I díky tomu se z milovické rezervace stala výkladní skříň české ochrany přírody směrem k předním vědeckým a ochranářským kapacitám ze zahraničí. „To, že je na mezinárodních konferencích při nabídce těch nejvyhlášenějších přírodních lokalit z celé České republiky největší zájem právě o milovickou rezervaci, nás nesmírně těší,“ dodal Dostál.

Kromě dvou unikátů je milovická rezervace unikátní v několika pohledech i na národní úrovni. Je první jako velikost 350 hektarů největší rezervace velkých kopytníků v zemi, která je domovem největšího tuzemského stáda zubra evropského. Národní přírodní památka Mladá, v níž se pastevní rezervace nachází, je zároveň největší souvislým krajinným celkem rovinaté nížiny v republice pokrytým blízkými suchými loukami a lesy.

(hyš-dd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Česká krajina