Pondělí

20. května 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Vyhlášení CHKO Soutok nebude mít žádný vliv na dostupnost pitné vody

17. 2. 2024

page.Name
Připravované založení nové Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok, které zahrnuje lokalitu soutoku řek Moravy a Dyje s největším komplexem lužních lesů ve střední Evropě, nebude mít přes nepravdivé informace, které se v této souvislosti v regionu objevují a vykazují znaky poplašné zprávy, žádný vliv na dostupnost pitné vody.

Zásobování obcí a obyvatelstva pitnou či užitkovou vodou je totiž podle zákona o vodovodech a kanalizacích veřejným zájmem. Stejně jej posuzují orgány ochrany přírody. To je zřejmé z praxe v ostatních chráněných krajinných oblastech po celé České republice. Většina z nich představuje pramenné a jímací oblasti pitné vody a to jak horské, tak nížinné, například CHKO Litovelské Pomoraví. Jedním z důvodu vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les je dokonce ochrana zdrojů minerálních vod pro západočeské lázně.

CHKO Soutok má zajistit potřebnou ochranu a péči o přírodní a krajinné hodnoty, unikátní v národním i mezinárodním měřítku. Jedním z předmětů ochrany nové CHKO je také přírodní funkce krajiny, zejména ekologická rezistence a odolnost, migrační prostupnost, přirozený vodní režim s rozlivy, retence vody v krajině, dynamika říčních procesů vodních koryt a údolních niv. To ve svém důsledku povede ik ochraně zdrojů vody, nejen k jejich uchování, ale i vyšší kvalitě.

„Je škoda, že se tyto liché obavy vynořily po více než roce projednávání. Lze je snadno vysvětlit, zákony mluví jasně a máme také dost příkladů z jiných chráněných krajinných oblastí. Netuším, kdo a proč říká takové poplašné zprávy,“ uvedl Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) . Pro údržbu vodohospodářské infrastruktury nepředstavuje CHKO žádné ztížení v porovnání s územím mimo CHKO. V případě rozsáhlé rekonstrukce vyžadující stavební povolení se postupuje obdobně jako v případě umísťování nových staveb, protože i oprava vodohospodářské infrastruktury je veřejným zákonem. Ani na odstraňování havárií nemá existenci CHKO žádný vliv.

„Není tedy pravdou, že využívání a rozvoj vodohospodářských staveb jsou zařazením do CHKO ohroženy či dokonce znemožněny. Vyhlášení CHKO opravuji a budování vodovodů nijak nebrání,“ upozorňují ochránci přírody. Protože se nyní v regionu šíří informace o omezení dostupnosti pitné vody pro obyvatele a znemožnění budování vodohospodářské infrastruktury, AOPK ČR zasílá podrobně vysvětlující vyjádření ředitelů společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav. Během více než ročního projednávání záměru s obcemi a dalšími subjekty se žádné obavy tohoto typu neobjevily. Pokud by zazněly, nebyl by problém toto nedorozumění vysvětlit.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Jan Miklín